Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 64, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 25.04.2000

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ovesterin® vaginalkrem brukt i ansikt mot rynker, kviser og hårvekst.

Dato for henvendelse: 25.04.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 64, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hvilken betydning har Ovesterin® vaginalkrem mot rynker, kviser og hårvekst i ansiktet?

SVAR: Estriol er virkestoffet i Ovesterin®. Estriol er et østrogensteroid og har samme anvendelser som Estradiol (1). Det finnes små undersøkelser hvor Estriol anvendes topikalt mot aldringssymptomer, rynker og kvisearr. Siden det er små undersøkelser er ikke dette indikasjoner som kan anbefales utfra manglende dokumentasjon.

Rynker
På bakgrunn av to mindre undersøkelser angir at Estriol har god effekt på rynker og andre aldringssymptomer i huden.

I den første pilotstudie blir 8 perimenopausale kvinner behandlet med 0,3 % estriol i 6 måneder. Det ses forbedring av forskjellige hudaldringssymptomer i slutten av behandlingen. I forhold til denne studien, ser lokal østrogen behandling ut til å være ny, lovende vinkling for behandling av hudaldring hos perimenopausale kvinner. Men for å minimalisere risikoen for systemsik hormonelle bivirkninger, konsentrasjon og størrelse av applikasjonsted bør være begrenset (2)

I et annet forsøk blir 0,01 % Estriadol og 0,3 % Estriol sammelignet hos 59 preklimaterisk kvinner med hudaldringssymptomer. Etter 6 måneders behandling, har elastisitet og fasthet av huden blitt betydelig forbedret. Rynkedybde og porestørrelse har minsket hos samtlige. (3)

Kviser
Det er utført en liten undersøkelse (4) om behandling av kvisearr med iontoferese med østriol hvor 100 % (18 stk) fikk forbedret arrene sine. Det ble heller ikke registrert noen hormonelle endringer.

Hårvekst
Det er ikke funnet noen undersøkelse hvor det er undersøkt om Estriol har en effekt mot hårvekst.

Konklusjon
Det er en tendens i undersøkelsene at Estriol har effekt på rynker og kvisearr, men på manglende kliniske dokumentasjoner, så kan man ikke på nåværende tidspunkt si noe entydig om Estriols effekt på spurte terapiområde, utenom at det kan være potensielle indikasjonsområder.

Referanser
  1. 1. Parfitt, K, editor. Martindale. The extra pharmacopoeia 1999; 32nd ed.:1457
  2. 2. Schmidt JB, Binder M, Macheiner W, Kainz C, Gitsch G, Bieglmayer C. Treatment of skin aging symptoms in perimenopausal females with estrogen compounds. A pilot study. Maturitas 1994 Nov;20(1):25-30 (Abstract)
  3. 3. Schmidt JB, Binder M, Demschik G, Bieglmayer C, Reiner A. Treatment of skin aging with topical estrogens. Int J Dermatol 1996 Sep;35 (9):669-74 (abstract)
  4. 4. Schmidt JB, Binder M, Macheiner W, Bieglmayer C. New treatment of atrophic acne scars by iontophoresis with estriol and tretinoin. Int J Dermatol 1995 Jan;34(1):53-7 (abstract)