Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6811, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 14.11.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Prevensjon og blodpropprisiko

Dato for henvendelse: 14.11.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6811, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kvinne på 30 år som trenger prevensjon. Ingen økt risikofaktorer for blodpropp annet enn at hun har en body mass index (BMI) på 30. Hun ønsker å bruke NuvaRing for å slippe å huske å ta p-piller daglig. Har forsøkt p-stav, men den fikk hun uregelmessige blødninger av. Hadde svangerskapsdiabetes under svangerskapet. Er det forskjell i risiko for blodpropp mellom etonogestrel/etinyløstradiol (NuvaRing) og levonorgestrel/etinyløstradiol (Loette/Microgynon)? Hva bør jeg anbefale henne å bruke?

SVAR: Hormonell antikonsepsjon kan deles inn i to hovedgrupper; kombinasjonspreparater (østrogen og gestagen) og gestagenholdige preparater. Kombinasjonspreparatene er assosiert med økt risiko for kardiovaskulære hendelser, mens rene gestagenpreparater er trygge ved bruk hos pasienter som er i risikogruppen for kardiovaskulære hendelser. Eksempler på prevensjon som bare inneholder gestagen er p-stav, hormonspiral, p-sprøyte og minipille (p-pille uten østrogen). Eksempler på prevensjon med østrogen og gestagen er kombinasjons p-pille, p-plaster og vaginalring (1).

Alle p-piller med østrogen gir litt økt risiko for blodpropp, men p-piller med østrogen og levonorgestrel, som for eksempel Loette og Microgynon, gir minst risiko. Brukere av NuvaRing ser ut til å ha en litt høyere risiko for utvikling av blodpropp sammenlignet med brukere av kombinasjons-p-pillene Loette og Microgynon. Risikoen for å utvikle blodpropp for Loette og Microgynon synes å være 5-7 per 10 000 kvinner per år, mens 6-12 per 10 000 kvinne per år for Nuvaring (1, 2).

I prevensjonsveilederen til Norsk Gynekologisk Forening angir de at østrogenholdig prevensjon kan vurderes til kvinner med en BMI høyere enn 30 uten andre risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser. De understreker at østrogenfrie alternativer foretrekkes for kvinner med BMI over 30, og at disse skal brukes hvis det foreligger andre risikofaktorer. Norsk Gynekologisk forening anbefaler kobberspiral eller hormonspiral for kvinner med BMI over 30 (3).

WHO har utarbeidet omfattende anbefalinger for bruk av prevensjonsmidler ved samtidig underliggende sykdom. Når det gjelder kun tidligere påvist svangerskapsdiabetes kan kombinasjons-p-piller, p-plaster og vaginalring benyttes (4).

Det foreligger andre prevensjonspreparater som kvinnen ikke har forsøkt som for eksempel hormonspiral, p-sprøyte og kobberspiral. Kvinnen trenger ikke å oppleve like bivirkninger med disse administrasjonsmåtene som ved bruk av p-stav.

KONKLUSJON
Siden kvinnens BMI ikke overstiger 30 og det foreligger ikke andre risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser, kan oppstart med NuvaRing vurderes. Prevensjonspreparater som kvinnen ikke har forsøkt, som ikke må inntas daglig, er for eksempel hormonspiral, p-sprøyte og kobberspiral. Kvinnen trenger ikke å oppleve like bivirkninger med disse administrasjonsmåtene som ved bruk av p-stav. Brukere av NuvaRing ser ut til å ha en litt høyere risiko for utvikling av blodpropp sammenlignet med brukere av kombinasjons-p-pillene Loette og Microgynon. Risikoen for å utvikle blodpropp for Loette og Microgynon synes å være 5-7 per 10 000 kvinner per år, mens 6-12 per 10 000 kvinne per år for Nuvaring.

Referanser
  1. 1. Statens Legemiddelverk. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. http://legemiddelverket.no (Sist oppdatert 24. august 2016)
  2. 2. Statens Legemiddelverk. P-piller og fare for blodpropp. http://legemiddelverket.no (Sist oppdatert 22. juni 2016)
  3. 3. Berg A, Aabø R et al. Prevensjon. Veileder i gynekologi 2015. http://www.legeforeningen.no (Sist oppdatert: 01. februar 2016)
  4. 4. World Health Organisation. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 2015; 5th ed. http://www.who.int