Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6864, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 13.12.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Fenylpropanolamin og hypertyreose

Dato for henvendelse: 13.12.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6864, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hvorfor er hypertyreose en kontraindikasjon for fenylpropanolamin (Rinexin)? En pasient går på propyltiouracil tabletter og har en godt kontrollert hypertyreose. Kan pasienten bruke fenylpropanolamin av og til i forbindelse med forkjølelse og bihuleplager?

SVAR: Fenylpropanolamin er et sympatomimetika med farmakologiske egenskaper som ligner efedrin. Fenylpropanolamin stimulerer både alfa- og beta-adrenerge reseptorer, og en del av aktiviteten skyldes frigjøring av endogen noradrenalin (1). Dette forårsaker karkonstriksjon og motvirker slimhinneødem og sekresjon (2). Fenylpropanolamin kan gi hypertensjon som følge av vasokonstriksjon og hjertestimulering.

Betablokkere er kjent å kunne reduserer de hypertyreote symptomene (3). Legemidler med sympatomimetiske egenskaper er ikke egnet for pasienter med hypertyreose ettersom de kan forverre de hypertyreote symptomene (4). Vi har ikke funnet primærlitteratur som beskriver bruk av fenylpropanolamin hos pasienter med hypertyreose, men det finnes noe litteratur på en interaksjon mellom det adrenerge og det tyroide hormonsystemet.

KONKLUSJON
Fenylpropanolamin bør ikke brukes av pasienter med hypertyreose. Dersom behandlende lege velger å trosse kontraindikasjon til et legemiddel bør det antas at legen har vurdert at nytten ved bruk overveier en eventuell risiko for kontraindikasjonen.Referanser
  1. 1. Micromedex® 2.0 (online). Phenylpropanolamine (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. oktober 2017).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Fenylpropanolamin. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 13. februar 2017).
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Hypertyreose. http://www.legehandboka.no/ (Sist oppdatert: 10. november 2017).
  4. 4. Clinical Pharmacology 2017 database. Phenylpropanolamine. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (22. mars 2012).