Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 717, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 21.05.2001

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Paracetamoldosering og intervall til premature barn.

Dato for henvendelse: 21.05.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 717, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Har lest at paracetamoldosering skal ha lenger intervall enn 8 timer for premature barn (1). Finnes det ytterligere dokumentasjon på dette, og hva anbefales av dosering og intervall til premature barn?

SVAR: Problemstillingen med dosering av paracetamol til barn generelt og premature spesielt har nylig vært omtalt i en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening (2). Denne konkluderer med at doseringsintervallet for premature barn og barn i den neonatale fasen bør være 12 timer, mens dosering bør være 20 mg/kg.

Selv om barn har større evne til å utskille paracetamol (som sulfat) enn voksne er halveringstiden for paracetamol hos for tidlig fødte barn 5-11 timer og hos neonatale 4-10 timer mot 2 timer hos voksne (2).

Konklusjon
For premature barn er paracetamoldoseringen, uavhengig av om denne er oral eller rektal, 20 mg/kg og doseringsintervallet bør være 12 timer. Det som er av størst betydning er dog mg paracetamol/døgn, og ikke nødvendigvis antall doseringer per døgn.

Referanser
  1. 1. Lin YC, Sussman HH et al. Pharmacokinetics and metabolism of rectally administered paracetamol in preterm neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999; 80(1): F59-63.
  2. 2. Rygnestad T, Spigset O. Bruk av paracetamol til barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121(6): 708-9.