Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7490, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 28.03.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kosttilskudd til barn fra fire ukers alder

Dato for henvendelse: 28.03.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7490, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Foreldre på helsestasjonen lurer på hvilke kosttilskudd som bør gis til barn (fra fire ukers alder) som ikke får i seg tran, og som bruker vitamin D dråper? Er Lifeline Care eller Eskimo-3 å anbefale?

SVAR: Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring angir at så lenge barnet vokser og trives er det ingen grunn til å gi barnet annen mat og drikke enn morsmelk de første seks månedene. I denne perioden gir morsmelk all næring og væske barnet trenger, med unntak av vitamin D som bør gis fra barnet er fire uker gammelt. Hvis det er behov for annen mat i tillegg til morsmelk, skal barnet kun ha morsmelkerstatning (MME) frem til fire måneders alder, eventuelt MME alene hvis amming ikke er aktuelt. Dersom spedbarnet får MME, kan mengden vitamin D-tilskudd reduseres (1).

Når barnet er fylt seks måneder, bør fast føde introduseres for å dekke barnets økende behov for energi og næringsstoffer til vekst og utvikling. Av anbefalte kosttilskudd trekker retningslinjen frem vitamin D, og eventuelt jern ved påvist jernmangel (1).

D-vitamin
Det anbefales at spedbarn får vitamin D-tilskudd i form av tran fra barnet er fire uker gammelt, uavhengig av om barnet får morsmelk eller MME. Mengden tran bør økes gradvis fra 2,5 ml til 5 ml per dag, i løpet av de første seks levemånedene. Fra seks måneders alder anbefales 5 ml tran per dag, en mengde som tilsvarer 10 mikrogram vitamin D. Barn som ikke får tran, bør få vitamin D dråper i doseringen som er angitt på pakningen (1).

Totalt inntak fra kost og tilskudd bør ikke overstige 25 mikrogram vitamin D per dag, over tid. Vitamin D er fettløselig og lagres i kroppens fettvev. Vitaminet gjør det mulig å ta opp kalsium fra kosten, og høyt inntak av vitamin D er derfor giftig og kan føre til hyperkalsemi, forkalkninger i nyrene og nyresvikt. For barn fra ett års alder er øvre grense satt til 50 mikrogram per dag (1).

Anbefalingen om 10 mikrogram vitamin D per dag inneholder en stor sikkerhetsmargin med tanke på et tilstrekkelig inntak. I 5 ml tran er det rikelig innhold med hensyn til vitamin D, i tillegg til innhold av vitamin A og langkjedede omega-3-fettsyrer (1).

Inntak av MME gir omtrent 1 mikrogram vitamin D per 100 ml ferdig utblandet MME. Avhengig av hvor mye MME barnet får, kan mengden vitamin D-tilskudd reduseres tilsvarende. Dersom barnet for eksempel får fem desiliter MME i døgnet, kan mengden vitamin D-tilskudd i form av tran/vitamin D dråper halveres.

Jern
Spebarn trenger ikke tilskudd av jern de første seks månedene av livet sitt. Fra seks måneders alder må 90% av jernbehovet hos et barn som ammes dekkes av annen mat. Barn bør ikke få i seg for mye jern, og jerntilskudd bør ikke gis med mindre jernmangel er påvist (1).

Av hensyn til behovet for jern i annet levehalvår, anbefales bruk av MME som drikkemelk og i grøt frem til tolv måneders alder dersom det er behov for annen melk enn morsmelk. Dette skyldes at MME er tilsatt jern (1).

Det anbefales at barnets første kosthold, utenom melk, inneholder jernrike matvarer. Kilder i kosten er grove kornprodukter, kjøtt (inkludert lever og leverpostei), fisk, egg, bønner, linser og erter. Barnegrøt tilsatt jern er i tillegg til denne maten en god kilde til jern.

Lifeline Care Barn og Eskimo-3
Ut i fra produktsidene ser Lifeline Care Barn ut til å inneholde vitamin D/kolekalsiferol (10 mikrogram per kapsel), fiskeolje, antioksidant (d-alfa-tokoferol/vitamin E) og diverse hjelpestoffer (2).

Produktsiden for Eskimo-3 flytende angir at produktet inneholder fiskeolje, antioksidant (soyalecitin, tokoferolkompleks), rosmarinekstrakt, L-askorbyl 6-palmitat og aroma. Produktet inneholder ikke vitamin D. Eskimo-3 Kids inneholder derimot i tillegg vitamin D og rapsolje (3).

KONKLUSJON
Spebarn bør ikke gis andre kosttilskudd enn vitamin D, i form av tran eller vitamin D dråper, de første seks månedene. Fra seks måneders alder bør barnet fortsatt få tilskudd av vitamin D, og eventuelt jern. Det er ikke nødvendig å gi jern- eller andre kosttilskudd med mindre mangeltilstander er påvist.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. https://helsedirektoratet.no/ (Sist oppdatert: 6. mars 2017).
  2. 2. Lifeline Care. Lifeline Care Barn. http://www.lifelinecare.no/ (Søk: 27. mars 2019).
  3. 3. Bringwell. Eskimo 3 flytende. http://bringwell.no/ (Søk: 27. mars 2019).