Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7504, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 04.04.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Alternativ til interferon gamma

Dato for henvendelse: 04.04.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7504, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Interferon gamma injeksjon 0,2 mg/ml (Imukin) er avregistrert. Finnes det tilsvarende legemiddel som kan brukes i behandling av Friedreichs ataksi?

SVAR: Imukin er det eneste norske godkjente preparatet som inneholder interferon gamma. Apotekene sitter på informasjon om hvorvidt grossistene deres kan skaffe interferon gamma.

Interferon gamma er ikke angitt som avregistrert på Statens legemiddelverk sine sider. Det er heller ikke noen opplysninger om at det er mangel på interferon gamma (1). Om Statens legemiddelverk sine sider ikke er oppdatert og Imukin likevel skulle være avregistrert er det apotekene og deres respektive spesialbestillingsavdelinger som sitter med informasjon om det finnes utenlandske pakninger som kan skaffes på godkjenningsfritak.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Legemiddelsøk. Imukin. https://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 04. april 2019).