Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7513, RELIS Midt-Norge

Publisert: 09.04.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Samtidig bruk av p-piller og nødprevensjon

Dato for henvendelse: 09.04.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7513, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Etter inntak av ulipristal (EllaOne) anbefales det å vente fem dager med oppstart av p-piller generelt for å unngå redusert effekt av både ulipristal og p-pillene. Min erfaring fra apotekhverdagen er at mange kvinner går på p-piller, men oppkast, glemt tablett eller lignende gjør at de ønsker å ta en angrepille for å være på den sikre siden. Skal også disse rådes til å la være å ta p-pillene sine i fem dager fra og med dagen de tar ulipristal, altså utelate fem tabletter på brettet sitt før de fortsetter som før? De får da et opphold i bruken av p-piller, noe som medfører økt risiko for blodpropp når de starter opp igjen? Vurderes det som mindre viktig? Det å ta både ulipristal og p-piller samtidig medfører kanskje også økt risiko for blodpropp? Det anbefales barrieremetode disse fem dagene, men hvor mye lenger enn fem dager? Når kan de igjen stole på p-pillene sine? Fra oppstart på neste brett? Kanskje levonorgestrel (Norlevo) er et bedre alternativ til kvinnene som allerede går på p-piller?

SVAR: Pause med p-piller etter inntak av ulipristal og barrieremetode
Ulike kilder har delte meninger om kvinnen bør ta fem dagers pause fra hormonell antikonsepsjon etter inntak av ulipristal. Den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for ulipristal oppgir at bruk av ulipristal som nødprevensjon ikke kontraindiserer fortsatt bruk av vanlig hormonprevensjon, men ulipristal kan redusere den preventive virkningen av hormonprevensjon. Derfor kan en kvinne begynne eller fortsette å bruke hormonprevensjon etter å ha tatt ulipristal hvis hun ønsker det. Kvinnen bør få råd om å bruke en pålitelig barrieremetode inntil den neste menstruasjonen. Videre angis det ulipristal ikke skal brukes sammen med annen nødprevensjon som inneholder levonorgestrel, da ulipristal kan bli mindre effektivt (1). Flere kombinasjons p-piller inneholder levonorgestrel, men ikke i like stor menge som nødprevensjon med levonorgestrel.

Kilder som UpToDate, The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare (FSRH) og Sex & Samfunn anbefaler alle at kvinner bør vente fem dager etter bruk av ulipristal før oppstart med hormonelle prevensjonsmidler (2-4).

Effekten av ulipristal nedsettes dersom kvinnen starter med å bruke hormonell prevensjon de første dagene etter bruk av ulipristal. Ønsker kvinnen å starte eller fortsette med hormonell prevensjon etter at hun har tatt ulipristal, må hun informeres om at hun må vente i minst fem dager. I tillegg bør hun rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hun kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet. Dette gjelder også kvinner som har brukt ulipristal på grunn av prevensjonssvikt (for eksempel glemt p-pille eller oppkast). Tidspunktet for når hun kan stole på hormonell prevensjon vil variere mellom de ulike prevensjonsmetodene (4).

For énfase kombinasjons p-piller, p-ring, p-plaster skal kvinnen vente i minst fem dager før hun starter med prevensjonsmidlet. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt prevensjonsmidlet i syv dager. For gestagen p-piller skal kvinnen også vente i minst fem dager før hun starter med gestagen p-piller, men hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt gestagen p-piller i to dager. For flerfase kombinasjons p-piller skal kvinnen vente i minst fem dager før hun starter med flerfase kombinasjons p-piller. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt Synfase i 14 dager eller Qlaira i 9 dager. Uavhengig av prevensjonsmetode bør hun ta en graviditetstest, tidligst tre uker etter det ubeskyttede samleiet (4).

Risiko for blodpropp ved reoppstart
Østrogenet i kombinasjonspreparatene (østrogen+gestagen) kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige bivirkninger som blodpropp. Risikoen for blodpropp er størst de første månedene etter oppstart med et nytt kombinasjons­preparat. Etter hvert synker risikoen til sitt laveste (etter cirka seks måneder), men risikoen vil fortsatt være høyere enn hos kvinner som ikke bruker kombinasjonspreparater (5).

Det er vist at kvinner som tar en pause fra p-pillene på mer enn fire uker også får en økt risiko for blodpropp etter at de starter på kombinasjonspreparatet igjen, på lik linje med kvinner som starter med et kombinasjonspreparat for første gang. En pause på mindre enn fire uker ser derimot ikke ut til å gi en økt risiko for blodpropp (5). Gestagen p-piller øker ikke risikoen for blodpropp (6).

Levonorgestrel som alternativ til ulipristal
Ulipristal kan brukes inntil fem dager etter ubeskyttet samleie. Ulipristal har noe bedre effekt enn nødprevensjon med levonorgestrel (4). Nødprevensjon med levonorgestrel kan brukes i inntil tre dager etter et ubeskyttet samleie eller ved prevensjonssvikt for å unngå graviditet (7).

Noen kvinner vil ønske å starte opp med prevensjon etter å ha brukt levonorgestrel, mens andre har brukt nødprevensjon på grunn av prevensjonssvikt, og vil etter nødprevensjon ønske å bytte til ny prevensjon eller fortsette med sin nåværende prevensjonsmetode (7).

Hvis kvinnen er motivert for å starte med prevensjon umiddelbart, bør hun oppfordres til dette, men må da informeres om at hun i en overgangsperiode må være avholdende eller bruke kondom i tillegg (5). Tidspunktet for når hun kan stole på hormonell prevensjon vil variere mellom de ulike prevensjonsmetodene og er nevnt i avsnitt over. Kvinnen må også informeres om at hun må ta en graviditetstest tidligst tre uker etter det ubeskyttede samleiet (4, 7).

KONKLUSJON
De fleste av de relevante kildene vi har søkt i oppgir at kvinnen må vente i minst fem dager før hun kan starte med hormonell prevensjon etter inntak av ulipristal. I tillegg bør hun rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hun kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet. Dette gjelder også kvinner som har brukt ulipristal på grunn av prevensjonssvikt (for eksempel glemt p-pille og oppkast). En pause fra kombinasjonspreparater på mindre enn fire uker ser derimot ikke ut til å gi en økt risiko for blodpropp. Ulipristal kan brukes inntil fem dager etter ubeskyttet samleie. Ulipristal har noe bedre effekt enn nødprevensjon med levonorgestrel. Nødprevensjon med levonorgestrel kan brukes i inntil tre dager etter et ubeskyttet samleie eller ved prevensjonssvikt for å unngå graviditet. Det trengs ikke fem dagers opphold med hormonell prevensjon etter inntak med levonorgestrel, men kvinnen bør også her rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hun kan stole på prevensjonsmidlet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ellaone. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. februar 2019).
  2. 2. Kaunitz AM. Emergency contraception. Version 94.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 10. februar 2019).
  3. 3. The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. FSRH Guideline. Emergency contraception. https://www.fsrh.org/ (Sist oppdatert: Desember 2017).
  4. 4. eMetodebok for seksuell helse. Nødprevensjon: ulipristalacetat. https://emetodebok.no/ (Lest: 9. april 2019).
  5. 5. eMetodebok for seksuell helse. Prevensjonsmidler. https://emetodebok.no/ (Lest: 9. april 2019).
  6. 6. Statens legemiddelverk. P-piller og fare for blodpropp. https://legemiddelverket.no/ (Publisert: 22. juni 2016)
  7. 7. eMetodebok for seksuell helse. Nødprevensjon: levonorgestrel. https://emetodebok.no/ (Lest: 9. april 2019).