Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7785, RELIS Midt-Norge

Publisert: 09.10.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Eteriske oljer i graviditeten

Publisert: 09.10.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7785, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Er det trygt å bruke eteriske oljer, som for eksempel lavendelolje og peppermynteolje i graviditet?

SVAR: Naturmidler, kosttilskudd og lignende produkter er ikke underlagt de samme strenge kravene til dokumentasjon av effekt, sikkerhet, kvalitet, innhold og standardisering som gjelder for legemidler. Uten en godt dokumentert nytteverdi bør man være svært tilbakeholden med å anbefale blant annet bruk av produkter med uavklart risiko, deriblant eteriske oljer. Det bør utvises ekstra forsiktighet med bruk av slike produkter hos gravide og ammende (1).

Eteriske oljer er parfymerte oljer som inneholder høye konsentrasjoner av planteekstrakter. De er fettløslige og svært konsentrerte. Det er ikke angitt hvilket bruksområde det er tenkt å bruke eteriske oljer i det aktuelle tilfellet. Svaret blir derfor generelt om bruk av eteriske oljer i graviditet.

Når eteriske oljer brukes i aromaterapimassasje eller i oljebrennere er det små mengder av konsentrerte eteriske oljer som vanligvis er fortynnet med en annen olje. Som en forsiktighetsregel foretrekker noen kvinner å unngå aromaterapimassasje i første trimester. Eteriske oljer kan være giftige eller forårsake hudirritasjon hvis de brukes i ufortynnet form, og det anbefales at enkelte spesifikke eteriske oljer ikke brukes til massasje i graviditeten. Kilden spesifiserer ikke hvilke eteriske oljer dette er. Eteriske oljer blir absorbert gjennom huden og kan komme inn i blodomløpet og dermed nå fosteret, noe som øker om det er et stort område som blir massert, eller hvis huden er skadet (2). Enkelte eteriske oljer har vært brukt i aromaterapi i lang tid uten mistanke om uheldige effekter, og vi regner ikke med at disse utgjør noen fare for fosteret. Vi må likevel understreker at det ikke finnes forskning som underbygger denne vurderingen.

Noen eteriske oljer (for eksempel eukalyptus, kamfer, mentol med flere) har slimhinneavsvellende egenskaper og brukes ofte til å behandle tett nese. Kombinasjoner av disse oljene finnes i enkelte produkter, og produsentene av disse produktene anbefaler vanligvis at gravide konsulterer legen sin før bruk. Det vises til en studie med rundt 170 gravide kvinner som hadde brukt kamferolje på huden i tidlig graviditet, hvor det ikke ble vist økt risiko for fødselsdefekter. Mengder av eteriske oljer som finnes i matvarer og drikkevarer, samt parfymer, kosmetikk, hudpleieprodukter og toalettsaker er generelt lave og forventes vanligvis ikke å utgjøre en risiko for foster (2).

Eteriske oljer, som enten inhaleres eller påføres huden, brukes noen ganger av kvinner under fødselen. En kilde viser til en enkel studie med 250 gravide som brukte en av følgende essensielle oljer under fødselen: lavendel, mandarin, Roman chamomile, frankincense eller clary sage, ble det ikke vist skadelig effekter på mor eller den nyfødte (2).

Peppermynteolje og lavendelolje
I en naturmiddeldatabase er det angitt at peppermynteolje i de doser som vanligvis brukes i mat trolig er trygt under graviditet. Det er ikke tilstrekkelig dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av peppermynte i medisinske mengder under graviditet eller amming, og det anbefales at det unngås bruk av større mengder til gravide og ammende (3).

For lavendelolje er det angitt at det ikke finnes tilgjengelig dokumentasjon på bruk av produktet i graviditet. Foreløpig klinisk forskning viser at lavendelolje kan inhaleres av gravide under fødsel uten at det har gitt tilsynelatende bivirkninger hos spedbarn. Selv om denne studien antyder at lavendelolje trygt kan brukes under sen graviditet, har det ikke blitt utført studier på sikkerhet i graviditet av høy kvalitet (4).

Generelt anbefales det å sjekke produktinformasjonen på eteriske oljer for å se om de anbefales å unngå bruk i graviditet. Det er viktig å unngå produkter fra ukjente leverandører, for eksempel umerkede produkter som selges på internett, da disse kanskje ikke går gjennom sikkerhets- og kvalitetskontroll. Disse kan eventuelt inneholde andre stoffer som kan være skadelige ved graviditet.

OPPSUMMERING
Uten en godt dokumentert nytteverdi bør man være svært tilbakeholden med å anbefale bruk av produkter med uavklart risiko til gravide og ammende, deriblant eteriske oljer. Det må understrekes at de generelle forsiktighetsreglene ikke skyldes at vi vet sikkert at eteriske oljer er farlig for gravide og ammende, men heller at vi ikke vet sikkert at produktene er trygge for fosteret eller diebarnet. Hvis eteriske oljer skal brukes på huden under graviditet er det viktig at de brukes med forsiktighet i godt fortynnet form på mindre områder. Eteriske oljer må heller aldri inntas (spises/drikkes). Som en generell forsiktighetsregel er det flere kilder som angir at gravide skal være forsiktig med å bruke eteriske oljer.

Referanser
  1. 1. Fleiner HF. Roland PDH. Plantebaserte produkter - hva vet vi? Utposten 2017; 46(2): 52-4.
  2. 2. UKTIS UK Teratology Information Service. Essential oils. http://www.medicinesinpregnancy.org/bumps/monographs/ (Sist oppdatert: februar 2019, versjon 3).
  3. 3. Natural Medicines Comprehensive Database. Peppermint. http://www.naturaldatabase.com/ (Søkt: 9. oktober 2019).
  4. 4. Natural Medicines Comprehensive Database. Lavender. http://www.naturaldatabase.com/ (Søkt: 9. oktober 2019).