Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 910, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 03.03.2002

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sondeernæring ved cystisk fibrose.

Dato for henvendelse: 03.03.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 910, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hvordan kan man gi sondeernæaring til pasienter med cystisk fibrose som trenger pankreasenzymer?

SVAR: Cystisk fibrose er en recessivt arvelig sykdom. Sykdommen affiserer kroppens eksokrine kjertler og gir symptomer fra flere organsystemer.
* Luftveissymptomer som skyldes sekretstagnasjon. Dette gir tilbakevendende luftvegsinfeksjoner.
* Gastrointestinale symptomer. Dette gir svikt av eksokrine pankreas med malabsorpsjon, lette leverforandringer og 10% får også diabetes mellitus.
* Generelle symptomer med redusert allmenn tilstand, vekst- og utviklingshemming.

Ved påvist malabsorpsjon gis substitusjon av pankreasenzymer.
Ved forverringer av sykdommen kan intensivbehandling værte nødvendig. Ved respiratorbehandling er det veldokumenterte fordeler av enteral ernæring. Dette blir imidlertid vanskelig hos denne pasientgruppen hos pasienter som mangler pankreasenzymer.

Pankreasenzymer finnes i flere former: som depottabletter og granulat. Preparatene er formulert slik at enzymene skal beskyttes mot magesekkens saltsyre. Hvis tablettene/granulatet knuses vil beskyttelsen mot syre ødelegges. Et annet problem er at granulatet er for viskøst/storpartikulært til å passere sonden. Der man har brukt svært store sonder har dette ikke latt seg gjennomføre pga ubehag hos pasienten. Erfaring viser også at hvis man bruker granulat vil evt sonde raskt tettes igjen. Det finnes ett preparat med små granula (Creon für kinder) som kan fås på registreringsfritak, men heller ikke dette er godt. Man kan tenke seg at langsom enteral ernæring uten enzymtilskudd kan gi en viss effekt, men erfaringen viser at man da kan få uforutsigbare bivirkninger (diaré, obstruksjonsileus). Det som i praksis kan gjøres er å lage en gastrostomi (PEG-kateter), som man kan ernære med og gi medikamenter gjennom. Et annet alternativ er å gi total intravenøs ernæring.

Konklusjon
Vanlig enteral sondeernæring av intensivbehandlede cystisk fibrosepasienter er vanskelig hvis pasienten trenger tilskudd av pankreasenzymer. For å få gjennomført dette i praksis må man sannsynligvis anlegge en gastrostomi. Fordeler og ulemper ved dette skal må veies mot alternative tiltak som total intravenøs ernæring.

Referanser