Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1196, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 03.07.2006

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mirtazapin og fettavleiringer i avføringen

Dato for henvendelse: 03.07.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1196, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Mann som har brukt mirtazapin 15 mg/dag i 14 dager, har ved to anledninger sett fettavleiringer i avføringen etter fete måltider. Han har aldri opplevd dette tidligere. Pasientens leverenzymnivåer var normale.

SVAR: Vi har ikke funnet noen rapporter eller studier som beskriver steatoré etter bruk av mirtazapin.

Kjente årsaker til steatoré er blant annet cøliaki, tarmreseksjon, overvekst av bakterier i tarmen og svikt i pankreasfunksjonen (1). Mirtazapin kan gi pankreatitt, og dermed sviktende pankreasfunksjon, men vi antar at dette ikke er en aktuell problemstilling.

Referanser
  1. 1. Bai JC, Andrüsh A et al. Fecal Fat Concentration in the Differential Diagnosis of Steatorrhea. Am J Gatroenterol 1989; 84(1): 27-30.