Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1263, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 16.10.2006

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Parestesi ved bruk av Septocaine

Dato for henvendelse: 16.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1263, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Tannlege ønsker å vite antall rapporterte tilfeller av parestesier ved bruk av Septocaine (artikain og adrenalin)

SVAR: Vi fant fem rapporter på parestesi ved samtidig bruk av Septocaine. Årsakssammenhengen var vurdert som mulig i to rapporter og sannsynlig i to rapporter, mens sammenhengen i den siste rapporten ikke var vurdert (1). Dette er absolutte tall, og sier ikke noe om frekvensen av bivirkningen i forhold til bruken av legemidlet.

Parestesier er en vanlig (>1/100) bivirkning ved bruk av legemidlet (2).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, 16.10.2006.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Septocaine. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 16.07.2001).