Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 178, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 23.05.2000

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av gamma-linolensyre (GLA)

Dato for henvendelse: 23.05.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 178, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En kunde ved et apotek vil vite om hun kan benytte det dobbelte av anbefalt dose gamma-linolensyre (GLA) kapsler, eller om det er fare for toksiske reaksjoner.

SVAR: GLA er en flerumettet fettsyre som metaboliseres til arakidonsyre og dernest til prostaglandiner.

GLA har vært forsøkt i behandlingen av en rekke kliniske tilstander, blant annet ved premenstruelt syndrom, atopisk eksem, reumatoid artritt og Sjögrens syndrom. De fleste studiene er imidlertid små, det er benyttet i svært variable doser (80-2800 mg) og resultatene er ikke entydige.

Agurkurtfrøolje (Borage offisinalis) er kommersielt tilgjengelig og inneholder inntil 25 % GLA. Innholdet varierer fra 45-270 mg/kapsel. Anbefalt døgndose i ulike helsekostkilder er 270-360 mg. Bivirkninger er oppgitt å være milde GI besvær, hodepine og kløe.

KONKLUSJON
Bruk av GLA har få dokumenterte effekter. GLA har vært forsøkt ved en rekke lidelser i ulike doseringer. Det er vanskelig å oppgi en eventuell optimal dosering. RELIS anbefaler apoteket om å råde kunden til å ikke overstige den doseringen som er angitt på pakningen.

Referanser