Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 2689, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 13.12.2011

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Propyltiouracil og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 13.12.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 2689, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra farmasøyt: Finnes det noe data på propyltiouracil og sædkvalitet (i forhold til menn som prøver å få barn)?

SVAR: Vi har ved søk i en rekke oppslagsverk*, MEDLINE og EMBASE ikke funnet noen data på effekt av propyltiouracil på menns sædkvalitet eller fertilitet.

*RELIS-databasen, Reprotox, Reprotext, Shepard's, TERIS, Meyler's side effects of endocrine and metabolic drugs, Drugs during pregnancy and lactation (Schaefer, 2007) og den svenske preparatomtalen for Tiotil tabletter.

Referanser