Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2984, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 11.12.2012

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hoste etter svineinfluensavaksine

Dato for henvendelse: 11.12.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2984, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient midt i 30-årene fikk svineinfluensavaksine for 3 år siden. Etter dette omtrent 2 sykdomsperioder per år med kraftig hoste. Langvarig og sykemeldingskrevende. Røngten toraks og SR har vært normale under sykdom, CRP lett forhøyet, mens det ikke er påvist unormale funn i de serologiske prøvene som er tatt. Forøvrig frisk med normal respirasjon mellom episodene. Fastlegen spør om dette kan ha med vaksinen å gjøre.Legen mener ingen andre forhold kan tenkes å ha utløst sykdommen.

SVAR: Av langtidsbivirkniner assosiert med Pandemrix er det særlig økt risiko for å utvikle narkolepsi hos barn og unge som har fått mest oppmerksomhet av langtidsbivirkningene (1). I en svensk fase-IV-tudie av samme vaksine hvor en så etter nevrologiskeautoimmune sykdommer over åtte til ti måneder fant man ingen økt risiko for Guillain-Barré syndrom, multippel sklerose, type 1 diabetes eller reumatoid artritt. Relativ risiko var signifikant økt for perifer facialisparese, parestesier og inflammatorisk tarmsykdom, særlig tidlig i vaksinekampanjen (1).

Symptomene som beskrives hos den aktuelle pasienten er ikke uvanlige etter influenzavaksine, men opptrer som regel i løpet av få uker etter selve vaksinen er administrert (2). Med andre ord i en langt kortere periode en i dette tilfellet.

Ut fra WHOs kriterier for vurdering av bivirkninger vurderes det at årsakssammenhengen mellom svineinfluensavaksinen og de beskrevne symptomene er lite sannsynlig. Det er urimelig lang tid mellom vaksinen og symptomene, og plagene kan forklares med sykdom av annen årsak (for eksempel infeksjoner). Det er heller ikke noen opplagt plausibel mekanisme for en slik bivirkning.

Vi ber legen vurdere om tilfellet skal meldes til Folkehelseinstituttet som bivirkning. Bivirkninger som gir vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne er meldepliktige.

Vaksinebivirkninger meldes på skjema som kan lastes ned her: http://www.fhi.no/dav/ced26f546a.pdf

Referanser
  1. 1. Bardage C, Persson I et al. Neurological and autoimmune disorders after vaccination against pandemic influenza A (H1N1) with a monovalent adjuvanted vaccine: population based cohort study in Stockholm, Sweden. BMJ 2011; 343: d5956. doi: 10.1136/bmj.d5956.
  2. 2. Jefferson T, Rivetti A et al. Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database Syst Rev 2012; 8: CD004879.