Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4502, RELIS Nord-Norge

Publisert: 25.08.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nystatin mikstur uten sukker samt bruk av miksturen på brystvortene

Dato for henvendelse: 25.08.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4502, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: Henvendelse fra farmasøyt: Mor og spedbarn har fått sopp. Mor har lest at barnet absolutt ikke må bruke Mycostatin (nystatin) mikstur med sukker, da dette vil gi gode vekstforhold for soppen, og at mor IKKE må bruke miksturen på brystvortene men heller bruke Canesten (klotrimazol). Stemmer dette? Har vært borti flere leger som skriver på resepten at Mycostatin også skal smøres på mor.

SVAR: Nystatin mikstur med sukker
Nasjonal kompetansetjeneste for amming anbefaler at man bruker Mycostatin mikstur uten sukker, og angir at erfaring har vist at miksturen som inneholder sukker har dårligere effekt enn den sukkerfrie miksturen. De angir videre at sukker teoretisk er gunstig for oppvekst av sopp (1). RELIS har ikke funnet dokumentasjon for at nystatin mikstur med sukker gir dårligere effekt enn nystatin uten sukker. Den kliniske relevansen av sukkerinnholdet i forhold til effekt er etter vår vurdering derfor usikker. Statens legemiddelverk har godkjent Mycostatin miksturer med sukker, og vi må således anta at de har gjort de faglige vurderingene i forhold til effekt. Legemiddelverket har vurdert at Mycostatin miksturer med og uten sukker ikke er byttbare, men dette begrunnes ikke spesifikt i forhold til effekt, men at det dreier seg om forskjellige formuleringer, særlig når det gjelder sukkerinnhold. Dette medfører ulikheter i holdbarhet og oppbevaringsbetingelser (2).

Sukkerinnholdet kan derimot være et problem i forhold til utvikling av karies, og nystatin mikstur uten sukker bør fortrinnsvis brukes hos diebarn etter tannfrembrudd.

Bruk av nystatin mikstur på brystet
Nystatin mikstur bør ikke brukes topikalt på brystet da en del kvinner har rapportert om svie og ytterligere sår og tørr hud ved slik applikasjon. Lokal behandling med nystatin krem var tidligere ansett som førstevalg på brystkroppene, da klinisk erfaring indikerte bedre effekt enn for eksempel med klotrimazol. Dette er imidlertid ikke dokumentert. Nystatin krem kan nå skaffes etter søknad om godkjenningsfritak, og kan være et alternativ dersom behandling med klotrimazolkrem ikke gir god nok effekt. Preparatet kan være bestillingsvare hos apotekene (3, vedlagt).

Referanser
  1. 1. Nylander G, Tufte E et al. Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Soppinfeksjon på brystet. (Utgitt oktober 2012).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Nystatin mikstur (Mycostatin) tas av byttelisten 1. januar 2012 (Publisert: 13.12.2011)
  3. 3. Nilsen T, Nordmo E. Behandling av soppinfeksjon på brystet hos ammende og i munnen hos diebarn. www.relis.no (Publisert: 11.12.2013)