Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 5985, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 23.12.2019

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

von Willebrands sykdom og NSAIDs

Dato for henvendelse: 23.12.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 5985, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: Det gjelder en ung kvinne som nylig har vært innlagt for nyresteinsanfall og som har prøver forenlig med von Willebrands sykdom. Sykehuset vil ikke forskrive diklofenak eller tramadol på grunn av blødningsrisiko. Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og Senter for sjeldne diagnoser fraråder acetylsalisylsyre og «flere medisiner som brukes i behandling av leddgikt» (antagelig NSAIDs?) og anbefaler i stedet paracetamol.

Skal pasienter med von Willebrands sykdom type I holde seg helt unna NSAIDS?

SVAR: von Willebrands sykdom
von Willebrands sykdom er karakterisert ved manglende eller defekt von Willebrand faktor, et protein som medierer plateadhesjon og som er bærermolekyl for koagulasjonsfaktor VIII. Sykdommen fører til økt blødningstendens, først og fremst fra hud og slimhinner, og er i de fleste tilfeller mild. I sjeldne tilfeller kan den føre til mer alvorlige blødninger. Type I, som denne pasienten har, er den vanligst forekommende typen, og ble tidligere kalt klassisk eller mild form av von Willebrands sykdom. Pasienter med type 1 produserer redusert mengde von Willebrand faktor (vanligvis 20-50 % av normal mengde), men den faktoren som produseres fungerer normalt. Mengden faktor VIII kan også være redusert (1-3).

von Willebrands sykdom og NSAIDs
Oppslagsverket UpToDate angir at platehemmere som acetylsalisylsyre og NSAIDs kan utløse blødninger som ellers ikke ville oppstått hos pasienter med mild von Willebrands sykdom (1). Vi finner for øvrig ikke noe klart svar på om NSAIDs er absolutt kontraindisert ved von Willebrands sykdom type I. De fleste kildene angir generelt at pasienter med von Willebrands sykdom (type ikke spesifisert) bør unngå NSAIDs (4-7), og noen bruker betegnelsen kontraindisert (uten å spesifisere hvorvidt kontraindikasjonen er absolutt og om det gjelder alle grader/typer av sykdommen) (8, 9). En artikkel i et internasjonalt sykepleietidsskrift om behandling av osteoartritt hos pasienter med von Willebrands sykdom angir at topikale NSAIDs kan forsøkes (10). Enkelte kilder diskuterer hvorvidt selektive COX-2-hemmere kan være et alternativ, men det synes ikke å være noen konsensus om dette (11-13), og COX-2-hemmere er dessuten ikke helt uten risiko for blødning. De gir i tillegg økt risiko for hjerte-kar-bivirkninger som hjerteinfarkt eller slag (13, 14). Den her aktuelle pasienten (ung kvinne) har sannsynligvis i utgangspunktet lav risiko for kardiovaskulær sykdom, men vi tør likevel ikke uten videre anbefale COX-2-hemmer ved von Willebrands sykdom.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet svar på om NSAIDs er absolutt kontraindisert hos pasienter med von Willebrands sykdom type I. Vi anbefaler derfor at man konfererer med hematolog og/eller Senter for sjeldne diagnoser (gjelder også dersom man vurderer en COX-2-hemmer).

Referanser
 1. 1. Risck ME. Clinical presentation and diagnosis of von Willebrand disease. Version 27.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 14. oktober 2019).
 2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. von Willebrands sykdom. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 28. desember 2017).
 3. 3. Senter for sjeldne diagnoser. von Willebrands sykdom. http://sjeldnediagnoser.no/(Sist endret: oktober 2017)
 4. 4. Von Willebrand disease In: BMJ Best practice. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. november 2018)
 5. 5. Goodeve A, James P. von Willebrand Disease. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7014/ (Sist oppdatert 5. oktober 2017).
 6. 6. U.S. Departement of Health and Human Services. National Heart Lung and Blood Institute. The Diagnosis, evaluation, and management of von Willebrand disease. https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/vwd.pdf (Desember 2007)
 7. 7. Rare disease database. Von Willebrand Disease. https://rarediseases.org/rare-diseases/von-willebrand-disease/
 8. 8. Kadir RA, Chi C. Women and von Willebrand disease: controversies in diagnosis and management. Semin Thromb Hemost 2006; 32(6): 605-15.
 9. 9. Sizemore DC. Anesthesiology. The patient with a (nonpharmacologic) coagulation defect (von Willebrand disease). ClinicalPainAdvisor. https://www.clinicalpainadvisor.com/home/decision-support-in-medicine/anesthesiology/the-patient-with-a-nonpharmacologic-coagulation-defect-von-willebrand-disease/ (2017)
 10. 10. D´Arcy Y. Managing osteoarthritis pain in patients with von Willebrand disease. Nursing 2011; 19-20.
 11. 11. World federation of hemophilia. Guidelines for the management of hemophilia. 2nd ed. 2012.
 12. 12. Goldfarb B. Pain management strategies. Dealing with joint bleed and chronic pain. Hemaware. The bleeding disorders magazine. https://hemaware.org/mind-body/pain-management-strategies (1. mai 2007)
 13. 13. National Hemophilia Foundation. MASAC recomendations on use of COX-2 inhibitors in persons with bleeding disorders. MASAC document #162. (Publisert: 4. juni 2005)
 14. 14. St. Olavs Hospital, RELIS. Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP). Riktigere bruk av NSAIDs. https://legemidler.no/ (Publisert: 2015)