Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10109, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 04.06.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Okskarbazepin, topiramat og amming

Dato for henvendelse: 04.06.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10109, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kan en kvinne amme sitt 2 dager gamle barn når hun bruker oxcarbazepin (Trileptal) 900mg + 1050mg og topiramat (Topimax) 250mg x 2?

SVAR: OPPSUMMERING
Ut fra dette vurderer vi at det vil være risiko for bivirkninger hos barnet ved fullamming, og vi anbefaler å vurdere delamming hvis amming er ønskelig (RELIS og 4). Både fordi det foreligger begrenset erfaring med bruk av preparatene til ammende, barnet er nyfødt, dosene av begge preparater er høye, det brukes to antiepileptika og det at overgangen av spesielt Topimax er sett å kunne være høy.
I samarbeid med kompetansesenteret for amming har vi laget et forslag til delamming. Mor kan amme kontinuerlig inntil melkeproduksjonen kommer i gang, så lenge det er collostrum og melkedråper. Deretter kan en løsning for å redusere eksponeringen mest mulig være å amme morgen og kveld før hun tar medisinene, eller inntil en time etter at de er tatt. Det er ikke godt undersøkt hvor mye det betyr for mengden medisin i melken at ammingen gjøres tett opp mot medisininntak. Barnet må observeres for trøtthet, vektoppgang og diare. Ved spørsmål om bivirkninger skal lege kontaktes. Dersom dette fungerer godt kan økt amming forsøkes etter at barnet er 2 måneder gammelt.

Trileptal
Legemidlet har relativt liten overgang til morsmelk. Teoretisk kan amming være problematisk siden Trileptal elimineres via lever, og nyfødte barns lever er ikke ferdigutviklet. Til tross for dette er serumkonsentrasjoner av legemidlet og metabolittene ut til å være lave hos brysternærte barn. Det er ikke forventet bivirkninger hos barn eldre enn 2 måneder når den ammende moren bruker Trileptal. I dette tilfellet bruker mor høye doser, en anerkjent kilde angir maksdoser opptil 600 mg x 2. Dette øker risikoen for bivirkninger hos barnet.

Siden erfaringen med bruk av Trileptal til ammende er begrenset, er legemidlet klassifisert som moderat trygt å bruke av ammende. Dersom legemidlet likevel brukes bør barnet observeres tett i forhold til trøtthet, vektoppgang og øvrig forventet utvikling. Dette gjelder spesielt når Trileptal brukes i kombinasjon med andre antiepileptika (1-3).

Topimax
Legemidlet har en signifikant overgang til morsmelk. Begrenset informasjon indikerer at doser opp til 200mg daglig sannsynligvis ikke vil gi høye konsentrasjoner hos barnet. I dette tilfellet bruker mor 500 mg daglig, noe som øker risikoen for bivirkninger.

Det har vært rapportert et tilfelle der barnet fikk alvorlig diare og fikk sykehusbehandling etter at mor hadde ammet mens hun brukte 100mg Topimax daglig. Mor hadde ikke diare. Ut fra dette ser det ut som om overgangen til morsmelk hos noen kan være høy. Dersom barnet ammes mens mor brukes Topimax bør det monitoreres i forhold til diare, trøtthet, irritabilitet, vektoppgang og øvrig utvikling (1-3).

Referanser
  1. 1. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Oxcarbazepine and topiramate. http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (Søk: 28. mai 2018).
  2. 2. Hale TW, Rowe HE, editors. Medications and mothers milk 2017; 17th ed.: Oxcarbazepine and topiramate.
  3. 3. Veiby et al. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure 28 (2015); 57-65.
  4. 4. Lege. Kompetansesenteret for amming, OUS, pers.medd. 28. mai 2018.