Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10822, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 22.11.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Frysing på hender og føtter ved bruk av metylfenidat (Concerta og Medikinet)

Dato for henvendelse: 22.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10822, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Er det en mulig sammenheng mellom bruk av metylfenidat og det å fryse på hender og føtter?

SVAR: VURDERING
Det er kjent at bruk av metylfenidat kan gi perifer kuldefølelse, i tillegg er Raynauds fenomen også sett. Symptomene er i mange tilfeller forbigående. Og de kan gå over ved reduksjon av metylfenidatdosen.

Begge de aktuelle legemidlene (Concerta og Medikinet) inneholder virkestoffet metylfenidat. I preparatomtalene for begge er det angitt at cerebral arteritt og/eller okklusjon, perifer kuldefølelse og Raynauds fenomen er sett som svært sjeldne bivirkninger ved bruk (1,2).

Den anerkjente kilden Clinical Pharmacology angir at metylfenidat er assosiert med perifer karsykdom. Effekt på perifer vasokonstriksjon, inkludert Raynauds fenomen, ble observert i postmarkedsføringen av preparatene. Dette ble sett ved alle doser og i alle aldersklasser. Symptomene var som regel forbigående og bedret seg ved dosereduksjon (3).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 21. november 2018).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Medikinet. http://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 21. november 2018).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2018 database. Methylphenidate. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Søk: 21. november 2018).