Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 1123, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 07.12.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bakgrunn for bruk av klomifen til menn

Dato for henvendelse: 07.12.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 1123, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En apotekfarmasøyt har flere ganger opplevd at menn får forskrevet Pergotime (klomifen), og er usikker på indikasjonen. Nylig hørte hun av en kunde at det brukes for å "roe blæren".
Hun ønsker å vite hvordan klomifen kan hjelpe mot slike plager, og spør om det har noe med økte nivåer av FSH og LH å gjøre.

SVAR: Klomifen er en ikke-steroid forbindelse som stimulerer produksjon av hypofysegonadotropinene FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). Klomifen har godkjent indikasjon infertilitet eller subfertilitet hos kvinner pga. manglende ovulasjon ved nedsatt hypofysefunksjon, og uten tegn på dysfunksjon i andre endokrine organer (1). Virkningsmekanismen antas å være en blokkering av østrogenreseptorer i hypothalamus og hypofysen (antiøstrogen effekt) som dermed stimulerer til eggløsning. Midlet påvirker ikke østrogenproduksjon eller -utskillelse (1,2).

Klomifen har vist å gi økt LH-nivå og konsentrasjon av fritt testosteron hos menn med oligospermi eller hypogonadisme (3-5), men slik bruk er utenfor godkjent indikasjonsområde (3). Urolig blære, spesielt hos eldre menn, har vært forbundet med hypogonadisme (6). Dessuten kan benign prostata hyperplasi (BPH) gi vannlatingsproblemer (7). Behandling med klomifen i slike situasjoner må anses som eksperimentell behandling.

Bruk av klomifen er også kjent fra dopingmiljøer. Ved inntak av større mengder testosteron eller andre anabole steroider skjer omdanning til østrogen. Økt plasmaøstrogenkonsentrasjon vil kunne gi typiske østrogenbivirkninger, blant de vanligste er gynekomasti. Klomifen hemmer binding av østrogen på reseptornivå i brystene, men reduserer ikke omdannelsen av anabole steroider til østrogenforbindelser. Dermed kan bruk av klomifen maskere eller hindre gynekomasti som skyldes misbruk av anabole steroider (1,2).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pergotime. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 16. april 2010).
  2. 2. Hormonlaboratoriet, OUS/Aker sykehus. Klomifen. http://www.dopingtelefonen.no/Doping/Anabole_steroider/?module=Articles;action=Article.publicOpen;ID=298 (lest 6. desember 2011).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2011 database. Clomiphene. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (6. desember 2011).
  4. 4. Guay AT, Jacobson J et al. Clomiphene increases free testosterone levels in men with both secondary hypogonadism and erectile dysfunction: who does and who does not benefit? Int J Impot Res 2003; 15: 156-65.
  5. 5. Taylor F, Levine L. Clomiphene citrate and testosterone gel replacement therapy for male hypogonadism: efficacy and treatment cost. J Sex Med 2010; 7: 269-76.
  6. 6. Yassin AA, El-Sakka AI et al. Lower urinary-tract symptoms and testosterone in elderly men. World J Urol 2008; 26: 359-64.
  7. 7. Norsk Helseinformatikk. Vannlatingsvansker hos menn. www.nhi.no/ (Sist endret 11. mai 2007).