Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11542, RELIS Sør-Øst

Publisert: 04.06.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Salvie og amming

Dato for henvendelse: 04.06.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11542, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Sykepleier er kjent med at salvie ikke bør inntas når man ammer pga. innhold av tujoner, men lurer allikevel på om salvie kan gis som melkereduserende urt for kvinner som har ekstremt komplisert amming og ønsker å trappe ned ammingen. Nedtrappingen tar ca. 14 dager med minkende mengder. Hvor mye melk i døgnet vil anses som trygt og over hvor lang tid?

SVAR: Salvie (Salvia officinalis) har vært brukt i folkemedisinen for å redusere melkeproduksjonen hos ammende kvinner som ønsker å avvenne diende barn (1). Vi har ikke funnet noen studier som viser at salvie virkelig har denne effekten, selv om mange kilder angir at salvie har dette bruksområdet (1,2, Pubmed). De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) fraråder bruk under amming på grunn av mangel på sikkerhetsinformasjon (3,4).

Salvie inneholder 1-3 % eteriske oljer. Denne oljen består hovedsakelig av stoffer kalt tujoner, som er relativt giftige (1). Tujonene vil trolig gå over i morsmelken. På bakgrunn av at det ikke finnes dokumentasjon, er det ikke mulig å forutsi hvilken mengde som potensielt kan være trygg å innta. For å være på den sikre siden er vår vurdering derfor at ammende mødre bør unngå å bruke salvie både for sin egen del og for barnets del.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines. Sage. https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 1. mars 2019).
  2. 2. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Sage. https://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (Sist oppdatert: 3. desember 2018).
  3. 3. European Medicines Agency. European Union herbal monograph on Salvia officinalis L., folium. https://www.ema.europa.eu/ (Sist oppdatert: 20. september 2016).
  4. 4. European Medicines Agency. Public statement on the use of herbal medicinal products containing thujone. https://www.ema.europa.eu/en/use-herbal-medicinal-products-containing-thujone (Publisert: 22. mai 2012).