Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1311, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 01.02.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alternativ til erytromycin ved atypisk lungebetennelse hos barn

Dato for henvendelse: 01.02.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1311, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Et barn født i 2006 har en sykehistorie suspekt på mykoplasmapneumoni. Lege ønsker å gi erytromycin, men legemiddelet er vanskelig å skaffe på apotek. Doksysyklin er et alternativ, men lege ønsker ikke å gi dette grunnet pasientens alder. Hva kan alternativt brukes?

SVAR: Mykoplasma er en intracellulær bakterie som mangler cellevegg og hyppigste årsak til atypisk lungebetennelse spesielt hos unge individer (1). Når erytromycin ikke er tilgjengelig og doksysyklin ikke er ønskelig å bruke grunnet fare for tannpåvirkning, kan klaritromycin alternativt brukes i behandlingen av luftveisinfeksjoner hos barn. For barn mellom 6 måneder og 12 år er doseringsanbefalingen 7,5 mg/kg kroppsvekt x 2 (2).

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Mykoplasmapneumoni. http://www.legehandboka.no/ (01.februar 2012).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L1.2.8.3 Klaritromycin. http://www.legemiddelhandboka.no/ (01.februar 2012).