Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 13140, RELIS Sør-Øst

Publisert: 26.06.2020

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Fennikel og graviditet

Dato for henvendelse: 26.06.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 13140, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Sykepleier spør om man kan drikke fennikelte av fennikelfrø eller spise frisk fennikel når man er gravid.

SVAR: Vurdering
Gravide bør unngå medisinsk bruk av fennikel (det vil si bruk som er tenkt for å oppnå bedre helse). Vi anbefaler også å begrense inntak av fersk fennikel og fennikelte i svangerskapet utover det som er vanlig i et norsk kosthold.

Bakgrunn
De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) publiserte i 2007 anbefalinger for bruk av fennikel som naturmedisin. RELIS har flere ganger omtalt disse anbefalingene (1-4).

Fennikel og flere andre planter inneholder estragol som er et naturlig alkylbenzen og som er vist å ha gentoksiske og karsinogene egenskaper. Risikoen ser ut til å være doseavhengig og er påvist i dyrestudier der det er gitt store doser. Det er ikke avklart om, eller i hvilken grad, det er noen risiko for toksisitet ved eksponering for lave doser hos mennesker (2). Det er også beskrevet at fennikel har østrogenaktivitet og at fennikel er kjent for å påvirke mensturasjonssyklusen (5). En kilde oppgir at fennikelolje muligens kan føre til abort (1).

Det finnes ingen studier på bruk av fennikel, verken fersk eller som naturmedisin, hos gravide og ammende (4). I en oversiktsartikkel om bruk av plantebaserte kosttilskudd hos gravide frarådes bruk av fennikkelolje og alkoholekstrakter av fenikkel hos gravide (5). EMA konkluderte med at gravide og ammende bør eksponeres for estragol i minst mulig grad på bakgrunn av usikkerheten rundt hvorvidt det er trygt med lave doser estragol (1,4). I hvilken grad dette også bør gjelde inntak av fersk fennikel hos gravide er noe uklart, men det synes fornuftig å holde et eventuelt inntak lavt eller moderat. Fennikel har for øvrig GRAS-status (Generally Recognized As Safe) i USA. Det vil si at fennikel generelt regnes som trygt i mengder som vanligvis finnes i mat (4,7).

I oppslagsverket Herbal Medicines frarådes bruk av fennikel under graviditet og amming (6). Også ifølge databasen Natural Medicines bør gravide unngå å bruke fennikel på grunn av manglende informasjon (7).

KONKLUSJON:

Referanser
  1. 1. European Medicines Agency. Committee on herbal medicinal products (HMPC). Assessment report on foeniculum vulgare miller. http://www.ema.europa.eu (Publisert: 21. februar 2008).
  2. 2. Westergren T, Havnen GC. Fennikelte bør ikke gis til spebarn med kolikk. https://relis.no/content/4815/ (Publisert: 30. januar 2017).
  3. 3. RELIS database 2017; spm.nr. 6433, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. RELIS database 2017; spm.nr. 11458, RELIS Vest. (www.relis.no)
  5. 5. Kennedy DA, Lupattelli A, et al. Herbal medicine use in pregnancy: results of a multinational study. BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 355.
  6. 6. Herbal Medicines (online). Fennel. In: Medicines Complete. https://www.medicinescomplete.com/ (Sist oppdatert: 14. april 2020).
  7. 7. Natural Medicines. Fennel. https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 6. februar 2019).