Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1314, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.02.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Cyproteron/etinyløstradiol mot hirsutisme

Dato for henvendelse: 02.02.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1314, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om det dokumentert at cyproteron/etinyløstradiol (Diane m. fl.) eller tilsvarende kan redusere eller forebygge hirsutisme.

SVAR: Kombinasjons p-piller er førstevalget for behandling av hirsutisme (1-3). Dokumentasjonen er ikke spesielt god, men det finnes to studier med tilsammen 34 kvinner, den ene sammenlignet etinyløstradiol/cyproteron med placebo (4), mens den andre sammenlignet etinyløstradiol/cyproteron med etinyløstradiol/drospirenon og ingen behandling (5). Slått sammen tyder disse studiene på at etinyløstradiol/cyproteron er effektivt mot hirsutisme, men studiene har flere metodologiske svakheter (1,2). Det finnes ikke tilstrekkelig med studier som sammenligner ulike p-pillers effekt på hirsutisme, men de studiene som finnes tyder ikke på at det er noen forskjell mellom de ulike preparatene, inkludert etinyløstradiol/levonergestrel (5).

Behandling av hirsutisme hos kvinner bør ta hensyn til risikofaktorer og bivirkninger. Valg av p-piller vil derfor basere seg på andre faktorer som tromboserisiko og andre bivirkninger. Cyproteron/etinyløstradiol har vært rapportert å påvirke leverfunksjon, i tillegg til å øke risiko venøs tromboemboli (6) og er derfor trolig ikke et bedre valg enn vanlige p-piller. P-piller med etinyløstradiol/levonorgesterel er de gunstigste med tanke på tromboserisikoen.

Konklusjon
Det foreligger en viss dokumentasjon på at cyproteron/etinyløstradiol og andre kombinasjons p-piller er effektive mot hirsutisme, men dokumentasjonen er basert på små studier. De foreliggende data tyder på at andre kombinasjons p-piller enn cyproteron/etinyløstradiol er like effektive og har en gunstigere sikkerhetsprofil.

Referanser
  1. 1. Barbieri RL. Treatment of hirsutism. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 20. mai 2011).
  2. 2. Azziz R. Use of estrogen-progestin contraceptives in the reatment of hyperandrogenism and hirsutism. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 13. februar 2009).
  3. 3. Martin KA, Chang RJ et al. Evaluation and treatment of hirsutism in premenopausal women: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 1105-20.
  4. 4. Porcile A, Gallardo E. Long-term treatment of hirsutism: desogestrel compared with cyproterone acetate in oral contraceptives. Fertil Steril. 1991; 55: 877-81.
  5. 5. Van der Spuy ZM, le Roux PA. Cyproterone acetate for hirsutism. Cochrane Database Syst Rev 2003: CD001125.
  6. 6. RELIS database 2009; spm.nr. 3453, RELIS Øst (www.relis.no/database).