Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2359, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.12.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

HIV og amming

Dato for henvendelse: 11.12.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2359, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Gravid kvinne med HIV bruker ritonavir (Norvir), emtricitabin/tenofovir (Truvada) og atazanavir (Reyataz). Hun bruker også citalopram på grunn av depresjon i svangerskapet. Kan hun amme barnet sitt?

SVAR: Barn kan smittes med HIV via morsmelken. Bruk av antiretrovirale legemidler vil minske, men ikke eliminere, risikoen for overføring av HIV fra mor til barn. Amming er ikke anbefalt hos HIV-positive kvinner i Norge, men kan være aktuelt i utviklingsland (1,2).

Referanser
  1. 1. Anderson B, Cu-Uvin S. Prenatal evaluation and intrapartum management of the HIV-infected patient in resource-rich settings. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 10. oktober 2012).
  2. 2. UNICEF. WHO/UNAIDS/UNICEF infant feeding guidelines. http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/feeding.htm (11. desember 2012).