Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 334, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 14.04.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valeriana ved søvnvansker hos gravide

Dato for henvendelse: 14.04.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 334, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Gravid kvinne i 2. trimester plages av betydelig søvnløshet og sover kun 1-2 timer per natt. Hun har ikke vært plaget med søvnproblemer tidligere og har aldri brukt anxiolytika eller sovemidler. Lege spør om kvinnen kan bruke Valeriana.

SVAR: Risiko ved bruk av valeriana Valerina officinalis under graviditet er ikke klarlagt (1). Europeiske legemiddelmyndigheter angir derfor som en generell forsiktighetsregel, at valeriana ikke bør brukes under graviditet (2). Andre kilder vurderer at valeriana trolig er trygt fordi drogen tradisjonelt er mye brukt også under graviditet, uten at man har oppdaget problemer knyttet til dette (3,4).

Forøvrig anbefales gjerne førstegenerasjons antihistaminer som deksklorfeniramin som førstevalg ved søvnvansker hos gravide (4). Bruk av disse legemidlene hos gravide har vært undersøkt i store epidemiologiske studier uten at det er sett økt risiko for fosterskade (4,5).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Valerina Natt. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22. mai 2008).
  2. 2. European Medicines Agency (EMA). HMPC Assessment Report Summary for the Public. Valeriana officinalis L. Radix. http://www.ema.europa.eu/ (Sist oppdatert: januar 2009).
  3. 3. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Valeriana. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 1. mars 2009).
  4. 4. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 58-9,307-11.
  5. 5. Solhaug V, Roland PH. Bruk av antihistaminer under graviditet og amming. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 10: 124.