Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3750, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 13.01.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Samtidig bruk av metyrosin og litium

Dato for henvendelse: 13.01.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3750, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om metyrosin og litium kan kombineres, eller om metyrosin vil gi økt risiko for bivirkninger av litium.

SVAR: Metyrosin (Demser) hemmer syntesen av katekolaminer (1). Preparatet er ikke registrert i Norge. I USA er det godkjent for behandling av pasienter med feokromocytom. Det er også noe brukt, men ikke godkjent, for behandling av bipolar lidelse, Tourette's syndrom og schizofreni (2). Det er ukjent for oss hva som er indikasjon for bruk i dette tilfellet.

Det er lite som er undersøkt og beskrevet med tanke på interaksjoner med metyrosin. Det kan potensiere ekstrapyramidale bivirkninger av antipsykotika, men vi har ikke funnet at direkte interaksjoner med litium er kjent (1-4). Imidlertid kan metyrosin i seg selv gi sedasjon og flere psykiske bivirkninger som angst, eksitabilitet, hallusinasjoner, desorientering og forvirring. Det bør derfor brukes med forsiktighet hos en pasient som står på litium.

Referanser
  1. 1. McEvoy GK, editor. Metyrosine. The AHFS Drug Information. http://www.medicinescomplete.com/ (9. januar 2014).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (electronic version). Metyrosine (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ (9. januar 2014).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2013 database. Drug interaction report. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (9. januar 2014).
  4. 4. Baxter K, Preston CL editors. Stockleys Drug Interactions. http://www.medicinescomplete.com/ (13. januar 2014).