Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4173, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 28.04.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Intrasite gel - virker propylenglykol keratolytisk eller er det bare konserveringsmiddel?

Dato for henvendelse: 28.04.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4173, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Sykepleiere ved hudavdeling har følgende spørsmål: 1. Intracite gel inneholder propylenglykol. Er dette i en konsentrasjon som virker keratolytisk eller er konsentrasjonen så lav at propylenglykol kun virker som konserveringsmiddel slik produsenten hevder. Kan man da bruke Intracite gel direkte på åpne sener i sår for å bevare et fuktig miljø?

SVAR: Intrasite gel inneholder propylenglykol 20 %, karboksymetylcellulosepolymer 2.3 % og vann 77.7 %. pH er 7 (1).

Propylenglykol har fuktighetsbevarende egenskaper ved at det tar opp fuktighet fra omgivelsene (2). Det brukes på samme måte som glyserol i preparater til utvortes bruk (3), men regnes som mer allergent enn dette. Når en oppløsning med propylenglykol kommer i kontakt med et sår, absorberes overskuddsvæske fra såret og gir et fuktig miljø på såroverflaten uten å bløte opp vevet. Ved svært mye sårsekresjon er den imidlertid ikke spesielt godt egnet (4). Å kalle propylenglykol keratolytisk blir, slik vi ser det, ikke riktig.

Ut i fra dette, kan propylenglykol appliseres på åpne fuktige sår. Vær oppmerksom på at enkelte kan oppleve lokal irritasjon, spesielt hvis propylenglykol appliseres under en okklusiv bandasje eller på slimhinner (3). Kontaktdermatitt er også rapportert (5).

Når det gjelder bruk som konserveringsmiddel, finner vi sparsomt med informasjon. Propylenglykol, i likhet med andre stoffer med flere egenskaper, regnes som et multifunksjonelt hjelpestoff (6). Normalt inngår det som hjelpestoff av andre grunner enn konservering, men så har man funnet at det kan øke effekten av konserveringsmidler, som f.eks. parabener. Det er en fungicid effekt som er mest uttalt. de Spiegeleer og medarbeidere fant at propylenglykol i konsentrasjon 5 % eller høyere var virksomt. Scheler og medarbeidere fant at propylenglykol 4 % kunne øke effekten av sorbinsyre, men at propylenglykol alene ikke tilfredsstilte kravene i den europeiske farmakopé (7). Prickett og medarbeidere fant at propylenglykol i konsentrasjoner på 2 % og 4 % ikke hadde tilstrekkelig effekt (8). Vi har ikke funnet propylenglykol 20 % omtalt og kan derfor ikke uttale oss om 20 % har tilstrekkelig konserverende effekt og om produsenten har propylenglykol i gelen først og fremst av konserveringshensyn og ikke for den fuktighetsbevarende effekten. Gelen inneholder ikke andre konserveringsmidler, og det tillegger produsenten å dokumentere tilstrekkelig antimikrobiell effekt i 20 % styrke. Dersom gelen ikke er tilstrekkelig konservert, vil den være til engangsbruk.

KONKLUSJON
Propylenglykol har fuktighetsbevarende egenskaper ved at det tar opp fuktighet fra omgivelsene. Når en oppløsning med propylenglykol kommer i kontakt med et sår, absorberes overskuddsvæske fra såret og gir et fuktig miljø på såroverflaten uten å bløte opp vevet. Vi kan ikke se at propylenglykol har keratolytiske egenskaper. Vi kan ikke uttale oss om hvorvidt produsenten har propylenglykol i gelen først og fremst av konserveringshensyn og ikke for den fuktighetsbevarende effekten da vi ikke har funnet informasjon om dette. Det tillegger produsenten å dokumentere tilstrekkelig antimikrobiell effekt i 20 % styrke siden gelen ikke inneholder andre konserveringsmidler. Ikke konserverte topikale produkter som skal brukes i åpne sår, må være til engangsbruk.

Referanser
  1. 1. Farmasøyt. Apotek, pers.medd. 25.04.2014.
  2. 2. Gennaro AR, editor. Remington: The Science and Practice of Pharmacy 2006; 21st ed.: 1082.
  3. 3. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Propylene glycol. www.helsebiblioteket.no (25.04.2014).
  4. 4. SMTL Dressings card. Intrasite gel. http://www.dressings.org/Dressings/intrasit.gel.html (Sist oppdatert: 16.12.1997).
  5. 5. Al Jasser M, Mebuke N, de Gannes G. Propylene glycol: An often unrecognized cause of allergic contact dermatitis in patients using topical corticosteroids. Skin Therapy Letter 2011; 16(5): 5-7.
  6. 6. de Spiegeleer B, Wattyn E, Slegers G. The importance of the cosolvent propylene glycol on the antimicrobial preservative effecacy of a pharmaceutical formulation by DOE-ruggedness testing. Pharm Dev Technol 2006; 11: 275-84.
  7. 7. Scheler S, Saupe S et al. Preservation of liquid drug preparations for oral administration. J Pharm Sci 2010; 99(1): 357-67.
  8. 8. Prickett PS, Murray HL, Mercer NH. Potentiation of preservatives (parabens) in pharmaceutical formulations by low concentrations of proplylene glycol. J Pharm Sci 1961; 50(4): 316-20.