Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5309, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 03.03.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjoner med benzydaminhydroklorid (Zyx)

Dato for henvendelse: 03.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5309, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om det er interaksjon mellom benzydaminhydroklorid (Zyx) sugetabletter og antikoagulantia som warfarin (Marevan) og direkte orale antikoagulantia (DOAK)?

SVAR: KONKLUSJON
Vi kan ikke si noe om mulige interaksjoner ved bruk av benzydaminhydroklorid og antikoagulantia siden dette ikke er studert hos mennesker. Vår vurdering er at sannsynligheten for interaksjoner er liten siden Zyx ser ut til å gi lave serumkonsentrasjoner av benzydaminhydroklorid ved bruk. Siden kunnskapen rundt interaksjoner er mangelfull kan vi ikke anbefale samtidig bruk av benzydaminhydroklorid og antikoagulantia.

Zyx
Benzydaminhydroklorid (Zyx) er klassifisert som et NSAID. I anbefalte doser oppnås lave serumkonsentrasjoner som ikke skal gi systemiske effekter (1). Normalt er økt blødningsrisiko oppgitt som en bivirkning av NSAIDs. Økt blødningsrisiko er ikke oppgitt som en bivirkning av benzydaminhydroklorid. Årsaken til dette kan enten være lave seumkonsentrasjoner av benzydaminhydroklorid eller at det ikke er studert (1,2).

Interaksjonsstudier ved bruk av benzydaminhydroklorid og andre legemidler er ikke utført hos mennesker (1).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zyx. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 5. desemberb 2013).
  2. 2. RELIS database 2014; spm.nr. 8873, RELIS Vest. (www.relis.no/database)