Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5471, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 16.04.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Minifom dråper til nyfødte

Dato for henvendelse: 16.04.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5471, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Helsesøster som jobber på helsestasjon ønsker oppdaterte råd om bruk av Minifom dråper til nyfødte. Hun har lest en anbefaling fra 2011. Spørsmålet er aktualisert av en mor som har fått råd fra sin lege om å bruke Minifom til sin én måned gamle datter. Slikt råd gir vanligvis også helsestasjonen ved småbarnskolikk. Apoteket frarådet imidlertid mor å bruke Minifom, visstnok fordi det gjaldt et barn under tre måneder, og at Minifom brukes ved tremåneders kolikk.

SVAR: Minifom dråper (dimetikon) er godkjent til bruk ved tre måneders kolikk hos spedbarn. Preparatet har vært på markedet i flere tiår (1).

For flere år siden ble det satt fokus på konserveringsmidler i legemidler til bruk hos barn og mulige uheldige effekter av blant annet parabener som inngikk i Minifom dråper. Dette førte til at parabener ble fjernet fra preparatet (2).

Imidlertid er effekten av Minifom dråper til behandling av spedbarn med kolikk fortsatt mangelfullt dokumentert og uten sikker virkning (3,4). Barnelegeforeningen og Helsedirektoratet angir at effekt av Minifom dråper til spedbarn med kolikk er på placebonivå, og behandlingen kan ikke anbefales (5,6).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Minifom dråper. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 20. desember 2012).
  2. 2. RELIS database 2011; spm.nr. 376, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. Holager T, Stenberg-Nilsen H. Behandling av spedbarnskolikk. http://www.relis.no/Publikasjoner/2010/Behandling_av_spedbarnskolikk (Publisert: 26. oktober 2010).
  4. 4. Apotekforeningen. Gode råd når spedbarn er urolig og gråter mye. http://www.apotek.no/Default.aspx?ID=6982 (Revidert utgave: august 2010).
  5. 5. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. 5.12 Spedbarnskolikk. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/mage-tarm-lever-ern%C3%A6ring/spedbarnskolikk (Revidert: 2013).
  6. 6. Helsenorge. Kolikk hos spedbarn. Norske anbefalinger. https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/kolikk (Lest: 14. april 2015).