Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 571, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 24.06.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Melatonin, jetlag og dopinglisten

Dato for henvendelse: 24.06.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 571, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt har fått spørsmål fra toppidrettsutøvere som ønsker å bruke melatonin mot jet lag. Hun spør hvilken dokumentasjon av effekt som finnes og om anbefalt dosering. Hun lurer også på om dette er trygt i forhold til dopinglisten.

SVAR: Melatonin er i Norge kun godkjent for kortvarig bruk ved søvnforstyrrelser hos personer over 55 år (1). Det finnes ingen store randomiserte kliniske studier av melatonin, men en Cochrane review av de publiserte studiene finner en bedring av jet lag hos reisende ved bruk av melatonin sammenlignet med placebo (2). De fleste studiene har brukt en dose på 5 mg i vanlig tabletter (2,3). En studie sammenligner vanlige tabletter med depotformuleringer, og finner at både 0,5 mg og 5 mg vanlige tabletter er mer effektivt enn 2 mg depottabletter (4). Tablettene tas mellom klokken 22 og 24 lokal tid på ankomststedet, dagen før avreise og de første 2-3 dagene etter ankomst (3,5).

Melatonin står ikke på dopinglisten (6). Siden melatonin regnes som et kosttilskudd i USA vil man kunne kjøpe det fra mange ulike kilder. Dette øker muligheten for å kjøpe produkter som er kontaminert med andre stoffer, inkludert dopingmidler. Skal man kjøpe melatonin utenfor Europa bør man være meget oppmerksom på hvor man kjøper det. I Europa er melatonin registert som legemiddel (7), og preparatene som selges lovlig på apotek i Europa vil derfor være trygge.

Konklusjon
Det finnes en viss dokumentasjon på at melatonin har effekt på jet lag. Vanlig tabletter virker å være noe bedre enn depotformuleringer. Melatonin står ikke på dopinglisten. Preparater kjøpt via apotek vil være trygge.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Circadin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 26.11.2010).
  2. 2. Herxheimer A, Petrie KJ. Melatonin for the prevention and treatment of jet lag. Cochrane Database Syst Rev. 2002; 2: CD001520.
  3. 3. Herxheimer A. Jet lag. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 23.07.2010).
  4. 4. Suhner A, Sclagenhauf P. Comparative study to determine the optimal melatonin dosage form for the alleviation of jet lag. Chronobiol Int. 1998; 15: 655-66.
  5. 5. Pallesen S, Bjorvatn B. Døgnrytmeforstyrrelser. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 18: 1884-7.
  6. 6. Antidoping Norge. Dopinginglisten. http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/dopinglista/ (24.06.2011)
  7. 7. Wurtman R. Physiology and clinical use of melatonin. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 21.09.2011).