Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5811, RELIS Sør-Øst

Publisert: 20.07.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Laktulose til spedbarn

Dato for henvendelse: 20.07.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5811, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Helsesøster spør om det finnes dokumentasjon på bruken av Laktulose til spedbarn under 6 måneder og fra 6-12 måneder.

SVAR: Laktulose er et vannbindende avføringsmiddel som brukes hos voksne og barn, og i noen tilfeller også hos spedbarn (1,2).

I litteraturen angir ulike kilder dosering av laktulose ved forstoppelse som følgende:

- Legevaktshåndboken: Startsmengde 1-2 ml/kg. Barn 0-2 år: 5 ml to ganger daglig (3).
- UpToDate: Spedbarn, barn og ungdom: 1-2 g/kg/dag (1,5 - 3 ml/kg/dag), fordelt på 1-2 ganger daglig (4).
- BNF for children: Spedbarn: 1 måned -1 år: 2,5 ml to ganger daglig (5,6).
- Norsk preparatomtale for Duphalac (laktulose) mikstur 667 mg/ml: Spedbarn under 6 måneder med inntil 6 ml i døgnet tilblandet i morsmelk. For barn 6-24 måneder: 1,5 -3 ml to ganger daglig, om nødvendig kan 3-6 ml gis to ganger daglig (7).

Behandlingen justeres etter avføringens konsistens. Dosen kan eventuelt økes initialt til avføringen blir mer flytende, og reduseres deretter til vedlikeholdsdose. Deretter kan laktulose seponeres gradvis. Doser over 40-50 ml daglig kan gi barnet mage-og kolikksmerter (3).

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Søk: 17.juli.2015)
  2. 2. Sykepleier. Avdeling for nyfødt, Akershus universitetssykehus, pers.medd. (17.juli.2015).
  3. 3. Legevaktshåndboken. http://www.lvh.no (Søk: 17.juli.2015)
  4. 4. Lexicomp in UpToDate. Lactulose: Pediatric drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 17.juli.2015).
  5. 5. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children. Lactulose. (online). http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 17.juli.2015)
  6. 6. Electronic medicines Compendium. Preparatomtale (SPC). Duphalac. http://www.medicines.org.uk/ (Søk: 20.juli.2015)
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC). Duphalac. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Søk: 17.juli.2015).