Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 6109, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 16.10.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hormonsubstitusjonsbehandling (plaster) og polycytemia vera

Dato for henvendelse: 16.10.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 6109, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: 51 år gammel kvinne med store klimakterielle plager. Hun har polycytemia vera og behandles med Albyl-E. Pasienten er slank, ikke-røyker og har ingen tromboemboliske hendelser i sykehistorien. Lege ønsker å starte behandling med HRT i form av plaster og spør om dette er forsvarlig ved polycytemia vera.

SVAR: Polycytemia vera er en malign myeloproliferativ sykdom som gir hyperviskositet og økt risiko for trombose. Behandling for pasienter yngre enn 60 år uten tidligere trombose består av venesectio og lavdose acetylsalisylsyre (75 mg – 100 mg) (1-2).

Hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) har kjent protrombotisk effekt, men ved transdermal behandling (plaster) med østrogen er det hverken funnet økt risiko for hjerneslag eller tromboembolisme (3).

Overlege ved hematologisk avdeling OUS uttaler at en såpass ung pasient med ingen tidligere kardiovaskulær hendelse under behandling med Albyl-E kan få HRT. Det anbefales å gi HRT i form av et kombinasjonspreparat (både østrogen og progesteron) i en kort periode (1-2 år) (4).

KONKLUSJON
Ifølge overlege i hematologi ved OUS kan denne pasienten få hormonsubstitusjonsbehandling i form av kombinasjonspreparatplaster for en begrenset periode (1-2 år). Dette da hun tilhører en lavrisikogruppe med alder < 60 år og ingen tidligere kardiovaskulær hendelse.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Polycytemia vera. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 23. februar 2015).
  2. 2. Tefferi A, Schrier SL. Prognosis and treatment of polycytemia vera. Version 46.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 02. april 2015).
  3. 3. Martin KA, Rosenson RS. Menopausal hormone therapy and cardiovascular risk. Version 13.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 21. juli 2015).
  4. 4. Overlege. Hematologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet HF, pers.medd. 15. oktober 2015.