Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6718, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 22.02.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Maltekstrakt og avførende effekt hos premature barn

Dato for henvendelse: 22.02.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6718, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Barnelege spør om det finnes dokumentasjon for at maltekstrakt i melk gir avførende effekt hos premature barn.

SVAR: Ved litteratursøk har vi ikke funnet noen studier som har undersøkt avførende effekt av maltekstrakt i melk hos premature barn.

Maltekstrakt er et tungfordøyelig sukker som tradisjonelt har vært mye brukt mot forstoppelse hos barn. Det virker ved å holde tilbake vann i tarmen og anbefales som avføringsmiddel til spedbarn i flere kilder, men ingen nevner premature barn (1-3).

En brosjyre fra Norges Apotekforening opplyser om at maltekstrakt kan forsøkes ved milde former for forstoppelse for å mykgjøre avføringen hos barn under ett år. Vanlig dosering er 1 teskje i 250 ml melk ved 2-3 måltider per døgn (1).

Norsk barnelegeforening har i foreldreinformasjon om forstoppelse angitt at mindre barn som ernæres med morsmelkerstatning kan behandles med maltekstrakt i melken (2).

Norsk Helseinformatikk skriver at det enkleste rådet som hjelper best ved forstoppelse hos spedbarn, er å gi barnet litt maltekstrakt i morsmelk eller morsmelkerstatning på flaske (3).

Referanser