Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6988, RELIS Sør-Øst

Publisert: 22.04.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Anbefalinger for solkrem til barn under 3 år

Dato for henvendelse: 22.04.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6988, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør hvilke anbefalinger som finnes for solkrem til de under 3 år.

SVAR: Statens strålevern har utarbeidet anbefalinger og råd vedrørende solbeskyttelse. Et eget avsnitt omtaler barn og sol. Det skilles ikke på om barnet er over eller under 3 år, men spesielle regler gjelder for barn under ett år (spedbarn). Statens strålevern anbefaler å beskytte barn med tynne fargede klær, solhatt og solkrem med høy faktor (15 eller mer) på de kroppsdelene som ikke er dekket av klær. Videre anbefales solkrem med fysisk solfilter beregnet på barn som beskytter mot både UVA- og UVB-stråler (altså ikke kjemisk solfilter). Det skal smøres på rikelig med solkrem med jevne mellomrom og etter bading. I tillegg er det viktig at barnet tar pauser fra solen. Spedbarn skal ikke utsettes for direkte sollys, og barnevogner skal settes i skyggen. Barn bør i tillegg bruke solbriller i solen. Øynene til barn er mer sårbare for UV-stråling enn øynene til voksne (1).

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) skriver om bruk av solkrem, og anbefaler å ha sunn skepsis mot parfymerte produkter med kjemisk filter. Deres generelle anbefaling er å velge en uparfymert solkrem med høy andel fysiske filtre med minst faktor 15, i kombinasjon med klær og skygge. Små barn skal uansett ikke oppholde seg i solen lenge av gangen, og barn under 6 måneder bør ikke være i solen i følge NAAF (2).

RELIS har flere ganger utredet bruk av solkrem hos barn. Vår anbefaling har stort sett vært å bruke uparfymert solkrem med fysisk solfilter hos barn. Dette vil da også gjelde for barn under 3 år (3, vedlagt). I tillegg anbefaler vi at barn under 6 måneders alder ikke utsettes for direkte sterk sol (4).

KONKLUSJON
For barn mellom 6-12 måneder og 3 år anbefales beskyttelse med uparfymert solkrem med fysisk solfilter og høy solfaktor (minst faktor 15). I tillegg bør barna beskyttes med tynne fargede klær, solhatt og solbriller. Spedbarn skal ikke utsettes for direkte sterkt sollys.

Referanser
  1. 1. Statens strålevern. Solbeskyttelse, anbefalinger og råd. http://www.nrpa.no/ (Sist oppdatert: 20. januar 2014).
  2. 2. Norges astma- og allergiforbund (NAAF). Sommer, sol og solkremer. http://www.naaf.no/ (Sist oppdatert: 12. august 2015).
  3. 3. RELIS database 2001; spm.nr. 315, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. RELIS database 2004; spm.nr. 1552, RELIS Øst. (www.relis.no)