Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7725, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 08.11.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

P-piller og nødprevensjon

Dato for henvendelse: 08.11.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7725, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Apotekansatt spør om hvorfor p-piller reduserer effekten av nødprevensjon. I tillegg spør hun om hvordan Norlevo (levonorgestrel) og EllaOne (ulipristal) påvirker effekten av P-piller.

SVAR: KONKLUSJON
Det foreligger en farmakodynamisk interaksjon mellom nødprevensjon med ulipristal og p-pille med desogestrel. Resultatet er nedsatt effekt av nødprevensjonen. Samtidig kan ulipristal redusere den preventive virkningen av vanlig hormonprevensjon, og det er derfor anbefalt at kvinnen bruker en pålitelig barrieremetode eller avholdenhet inntil neste menstruasjon. Nødprevensjon med levonorgestrel ser ikke ut til å interagere med p-piller på samme måte. Det vil imidlertid stort sett ta 7 dager etter oppstartet p-pille før den har full effekt, og pasienten må i mellomtiden bruke barriereprevensjon i tillegg. Dessuten anbefaler preparatomtalen til Norlevo barriereprevensjon inntil neste menstruasjon.

Ulipristal og interaksjon med p-piller
En prospektiv randomisert studie (n=71) fra 2015 undersøkte hvilken effekt desogestrel har etter inntak av nødprevensjon i form av ulipristal. Resultatene viste at den ovulasjonsutsettende effekten av ulipristal ble signifikant nedsatt hos kvinner som umiddelbart startet med 75 mikrogram desogestrel (tilsvarer Cerazette) en gang daglig, sammenlignet med kvinner som tok ulipristal alene (1). Metodeboken for seksuell helse anbefaler derfor at kvinner som har tatt nødprevensjon med ulipristal bør vente minst 5 dager før hun starter med hormonell prevensjon. I tillegg bør hun rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hun kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmidlet (2). Merk her at det dreier seg om all hormonell prevensjon, også kombinasjonspreparat.

Den godkjente preparatomtalen (SPC) til EllaOne (ulipristal) står det at ulipristal kan redusere den preventive virkningen av vanlig hormonprevensjon, og derfor bør kvinner få råd om å bruke en pålitelig barrieremetode inntil neste menstruasjon. Forklaringen bak dette er at ulipristalacetat bindes til progesteronreseptoren med høy affinitet og kan derfor påvirke virkningen til legemidler som inneholder progestogen (3).

Levonorgestrel og interaksjon med p-piller
Metodeboken for seksuell helse anbefaler å vente 5 dager etter inntak av nødprevensjon med ulipristal (EllaOne) før hun kan ta nødprevensjon med levonorgestrel (Norlevo). Dette fordi levonorgestrel (på samme måte som p-piller) kan redusere effekten til ulipristal. Kvinnen kan starte et nytt brett med p-piller så snart som mulig etter inntak av nødprevensjon med levonorgestrel. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt kombinasjons p-pille i 7 dager (Unntak: Qlaira som må brukes i 9 dager før full effekt) (2). Den godkjente preparatomtalen (SPC) til Norlevo (levonorgestrel) anbefaler pålitelig barrieremetode eller avholdenhet etter å ha brukt nødprevensjon inntil neste menstruasjon. Samtidig bruk av Norlevo og p-piller ikke kontraindisert (4).

Uansett valg av nødprevensjon anbefales en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttete samleiet (2).

Referanser
  1. 1. Brache V, Cochon L et al. A prospective, randomized, pharmacodynamic study of quick-starting a desogestrel progestin-only pill following ulipristal acetate for emergency contraception. Hum Reprod 2015; 30(12): 2785-93.
  2. 2. Sex og samfunn. eMetodebok 2015. http://emetodebok.no (8. November 2016).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) EllaOne. http://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 8. november 2016).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Norlevo. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 1. september 2016).