Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7891, RELIS Sør-Øst

Publisert: 16.12.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Blødninger/blåmerker ved bruk av ingefær-"shots"

Dato for henvendelse: 16.12.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7891, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Det reklameres for ingefær-"shots" som et naturlig vidundermiddel som blant annet vedlikeholder god helse, forebygger inflammasjon og smerter knyttet til betennelser og styrker immunforsvaret. I en artikkel av danske alternative behandlere nevnes imidlertid anekdotiske eksempler på risiko for blødninger og blåmerker assosiert med inntak av "shots" med høyt innhold av ingefær (1).

Har det blitt rapportert om tilfeller av blødninger/blåmerker assosiert med bruk av ingefær-"shots" i Norge den siste tiden?

SVAR: Det er ingen rapporter i den norske bivirkningsdatabasen på blødning/blåmerker etter bruk av ingefær-"shots" (1). Den eneste rapporten på ingefær i databasen, gjelder bruk av ingefær-tabletter. En pasient som brukte Marevan (warfarin) tabletter, fikk økt INR etter oppstart med ingefær. INR så ut til å normalisere seg etter at pasienten sluttet med naturmiddelet. Tilsvarende enkelttilfeller er beskrevet i databasen Natural Medicines (2).

Det gjøres oppmerksom på at bivirkningsmeldingene som er registrert i den norske bivirkningsdatabasen, er såkalte spontanrapporter som stammer fra vanlig bruk. Det er kjent at det er en stor underrapportering av bivirkninger, og meldingene kan ikke alene brukes til å angi frekvens av en bivirkning. For naturmidler og helsekost er det enda større grad av underrapportering.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 16. desember 2016).
  2. 2. Natural Medicines. Ginger. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 16. desember 2016).