Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8437, RELIS Sør-Øst

Publisert: 28.04.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alternativ til Levaxin som ikke inneholder gelatin

Dato for henvendelse: 28.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8437, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: En veganer ønsker å vite om det finnes alternativer til Levaxin som ikke inneholder gelatin. Det er mulig at vedkommende også ønsker å unngå laktose.

SVAR: Det finnes begrenset med preparater som inneholder levotyroksin, og de fleste av disse ser ut til å inneholde gelatin, laktose, eller begge deler. I Norge finnes et forhåndsgodkjent preparat fra Takeda som heter Levaxin uten laktose, men dette inneholder gelatin (1).

Et mulig alternativ kan være preparatet Eltroxin, som finnes i Danmark og England. Det markedsføres blant annet som mikstur (oral solution) og tabletter. Miksturen inneholder ikke laktose eller gelatin. I preparatomtalene for tablettene er det forskjellige opplysninger om innhold av stoffer som laktose og gelatin. Tablettene inneholder stivelse og det er mulig at det er brukt små mengder gelatin i produksjonen av tekniske årsaker. Dette er nevnt i den danske preparatomtalen, men ikke den engelske (2,3).

Et annet mulig engelsk preparat er Levothyroxine Wockhardt med laktose og maisstivelse, gelatin er ikke nevnt (4). Vi kan undersøke med produsenten om det er brukt gelatin i tablettproduksjonen hvis dette preparatet er aktuelt.

Disse preparatene er ikke forhåndsgodkjent av Statens legemiddelverk og det må sannsynligvis sendes en søknad dit. Forhold vedrørende refusjon må avklares med HELFO.

Referanser
  1. 1. Takeda AS, pers. medd. 19. april 2017.
  2. 2. Lægemiddelstyrelsen. Preparatomtale (SPC) [Monografi]. http://www.produktresume.dk/ (Sist endret: dd. måned åååå).
  3. 3. Electronic Medicine Compendium (eMC). Eltroxin. http://www.medicines.org.uk/emc/ (Søk: 21. april 2017).
  4. 4. Electronic Medicine Compendium (eMC). Levothyroxine Wockhardt. http://www.medicines.org.uk/emc/ (Søk: 21. april 2017).