Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9454, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.01.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Atenolol og lokalbedøvelse med adrenalin i forbindelse med tannbehandling

Dato for henvendelse: 11.01.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9454, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om interaksjoner i forbindelse med at en pasient skal utføre en tannrelatert prosedyre der det er nødvendig med lokalbedøvelse med adrenalin. Pasienten bruker atenolol mot pulsativ tinnitus. Ellers frisk, bruker ingen andre medisiner.

SVAR: Pasienten har fått svar per e-post basert på referanse 1-3. Under er en kopi av e-posten.

Hei!

Takk for din henvendelse. Jeg har forsøkt å ringe deg et par ganger på det oppgitte telefonnummeret, men ikke oppnådd kontakt, så sender derfor et skriftlig svar per epost. Ta kontakt dersom noe er uklart.

Mengden adrenalin som brukes i lokalbedøvelse ved tannbehandling er så liten at det er svært liten sannsynlig at dette vil forårsake klinisk relevante interaksjoner med betablokkere. I tillegg er pasientens medikament, atenolol, en selektiv beta-1-antagonist, slik at dette ytterligere reduserer risikoen. Vi registrerer også at pasienten ikke har noen form for hjertesykdom.

Teoretisk kan betablokkere øke vaspressor-effekten av adrenalin og dermed gi økning i blodtrykk. Dette gjelder særlig for ikke-selektive betablokkere. Med de mengdene som brukes ved tannrelaterte prosedyrer anser vi som sagt risikoen som neglisjerbar. Behandlende tannlege må likvel gjøre sin vurdering, blant annet på bakgrunn av forhold som vi ikke kjenner til.

KONKLUSJON
RELIS mener at dersom det ikke foreligger andre årsaker, som lege/tannlege kjenner til og har vurdert, kan pasienten fint bruke lokalbedøvelse med adrenalin til tross for at han står på atenolol. Vi påpeker også at adrenalin ikke har lokalbedøvende effekt, men karkonstringerende (gir mindre blødning), slik at lokalbedøvende midler uten adrenalin vil ha like stor smertelindrende effekt som midler med adrenalin.

Referanser
  1. 1. Lexi-Interact in Lexicomp in UpToDate. Epinephrine, atenolol. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 8. januar 2018).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2018 database. Drug Interaction Report. Epinephrine, atenolol. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Søk: 8. januar 2018).
  3. 3. Hersh EV, Giannakopoloulos H. Beta-andrenergic blocking agents and dental vasoconstrictors. Dent Clin N Am 54 (2010); 687-96. doi:10.1016/j.cden.2010.06.009.