Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
Telefontid: 08:30 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9491, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 15.01.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Behandling av jernmangelanemi ved mellomgulvsbrokk

Dato for henvendelse: 15.01.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9491, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient i 90-årene har jernmangelanemi og et stort mellomgulvsbrokk.

Er det uproblematisk å starte peroral jernsubstitusjon? Er tabletter eller mikstur å foretrekke?

SVAR: Vi vurderer det som forsvarlig at pasienten kan bruke peroralt jern. Ved mye refluks kan det være hensiktsmessig å bruke en formulering som frigjør jernet distalt for magesekken.

Et stort hiatushernie kan i seg selv være årsak til jernmangel, og adekvat behandling av dette vil kunne bedre anemi (1).

Ved store mellomgulvsbrokk vil refluks av mageinnhold med jern kunne bidra til ytterligere irritasjon av slimhinnen i spiserøret. Det kan derfor være hensiktsmessig å bruke formuleringer som frigir jernet først etter at det har forlatt magesekken. For eksempel finnes det et preparat med harde kapsler som inneholder korn som er uløselige i magesaft. Kapselskallet løser seg i magesekken og syre-resistente kornene når deretter duodenum i små mengder, hvor de løser seg opp og frigir jernkomplekser (2).

Forøvrig kan jerntabletter føre til alvorlig skade lokalt i spiserøret for pasienter med svelgvansker (3). Jerntabletter bør i så fall tas i oppreist stilling, med rikelige mengder væske, og pasienten bør ikke legge seg ned en periode etter inntak. Mikstur kan være mer hensiktsmessig ved svelgvansker, men inntak bør etterfølges av væskeinntak.

Referanser
  1. 1. Panzuto F, Di Giulio E et al. Large hiatal hernia in patients with iron deficiency anaemia: a prospective study on prevalence and treatment. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 663–670.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Niferex. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 29. september 2017).
  3. 3. Abraham SC, Yardley JH et al. Erosive injury to the upper gastrointestinal tract in patients receiving iron medication: an underrecognized entity. Am J Surg Pathol 1999; 23(10): 1241-7