Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 989, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 03.11.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hydroksyklorokin og soleksponering

Dato for henvendelse: 03.11.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 989, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient som for tiden prøver ut hydroksyklorokin (Plaquenil) mot Sjøgrens sykdom skal på ferie til et afrikansk land. Felleskatalogen advarer mot direkte sollys, og pasienten vil seponere behandlingen på reisen. Lege spør om det er tilstrekkelig å seponere de dagene pasienten er på ferie i Afrika, eller om det bør også gjøres en stund på forhånd.

SVAR: I SPCen til hydroksyklorokin (Plaquenil) er det angitt at pasienten bør advares mot direkte sollys, og at lysdermatoser er en sjelden bivirkning (1).

Legemiddelindusert fotosensitivitet kan skyldes to forskjellige mekanismer; en fototoksisk reaksjon eller en fotoallergisk reaksjon. Disse er nærmere beskrevet i en tidligere RELIS-utredning (2, vedlagt). For hydroksyklorokin har både fototoksisk og fotoallergisk reaksjon vært beskrevet i kasuistikker (3). Flere synes å være mindre alvorlige og bedres ved seponering (4,5). Callaly og medarbeidere beskriver imidlertid en 29 år gammel kvinne med Sjøgrens syndrom som utviklet toksisk epidermal nekrolyse (TEN) etter hun ble solbrent på et cruise i Middelhavet (6). Erytem og løsning av hud omfattet store deler av kroppen, men ikke områder som hadde vært dekket av badedrakten. Kvinnen hadde brukt hydroksyklorokin i 3 år (200 mg x 2) og hadde ikke tidligere opplevd økt sensitivitet for sollys.

Hydroksyklorokin oppkonsentreres i forskjellig vev i kroppen og har en lang halveringstid, rundt 50 dager ifølge preparatomtalen (1). Normalt tar det ca. 5 halveringstider å skille ut et legemiddel fra kroppen. Dette vil si at hydroksyklorokin må seponeres anslagsvis 8 måneder før reisen til Afrika for å unngå at samtidig eksponering med hydroksyklorokin og sollys kan forekomme. Her kan det imidlertid være individuelle forskjeller. Antakelig kan det være vanskelig å seponere så lenge på forhånd. Da blir det viktig å følge generelle råd for å forebygge legemiddelinduserte hudreaksjoner (7). Dette kan være å benytte solkrem med høy solfaktor, dekke seg til med lette klær og hodeplagg og begrense tiden man er ute i solen.

Det kan nevnes at antimalariamidler som hydroksyklorokin også har vært benyttet til behandling av noen former for fotosensitivitet (4,5).

Konklusjon
Hydroksyklorokin har lang halveringstid. Dersom man ønsker å sikre seg mot at samtidig eksponering for hydroksyklorokin og sollys kan forekomme, må hydroksyklorokin seponeres mange måneder før reisen til Afrika. Antakelig er dette ikke gjennomførbart i praksis. Det vil da være viktig å følge generelle råd for å begrense soleksponering på huden.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Plaquenil. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 4. oktober 2007).
  2. 2. RELIS database 2011; spm.nr. 3910, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  3. 3. Litt JZ, ed. Hydroxychloroquine. Litt's DERM Drug Eruption Global Database 2011. www.drugeruptiondata.com (2. november 2011).
  4. 4. Lisi P, Assalve D et al. Phototoxic and photoallergic dermatitis caused by hydroxychloroquine. Contact Dermatitis 2004; 50(4): 255-6.
  5. 5. Van Weelden H, Bolling HH et al. Photosensitivity caused by chloroquine. Arch Dermatol 1982; 118(5): 290.
  6. 6. Callaly EL, FitzGerald O et al. Hydroxychloroquine-associated, photo-induced toxic epidermal necrolysis. Clin Exp Dermatol 2008; 33(5): 572-4.
  7. 7. Statens legemiddelverk. Sol og legemidler kan gi hudreaksjoner. http://legemiddelverket.no/templates/InterPage____30953.aspx (Sist gjennomgått 30. juni 2011).