Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 702, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 27.07.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Anabolt steroid brukt av mann før og under befruktning og risiko for foster

Dato for henvendelse: 27.07.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 702, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Mann har brukt Anapolon® (oxymetolon) i perioden mars til mai, totalt 25 tabletter á 50 mg. Hans kone er nå gravid (unnfangelse i midten av mai). Lege spør om fars bruk av anabolt steroid kan ha innvirkning på fosterets utvikling.

SVAR: Det finnes generelt lite forskningsresultater og informasjon om hvordan fars bruk av legemidler kan påvirke fosterutviklingen. Det finnes for anabole steroider ingen slik informasjon i relevante oppslagsverk som omhandler legemidler og graviditet. Når det gjelder mors bruk av androgener under graviditet er dette absolutt kontraindisert, men krever ikke risikobasert abort (1).

Det er publisert en liten studie (30 mannlige bodybuildere inkludert, der halvparten ble brukt som kontroll) hvor man studerte effekten av androgene anabole steroiders på sædkvaliteten (2). Av de som brukte anabole steroider var det 18 % som hadde normal sædkvalitet, resten hadde enten azoospermi eller oligospermi. Morfologisk var det kun tre av femten som hadde normale spermier.

På bakgrunn av denne lille studien har vi ingen holdepunkter for/dokumentasjon på at bruk av anabole steroider hos far vil ha noe å si for et foster når kvaliteten av sædcellene har vært tilstrekkelig til å befrukte morens egg.

Referanser
  1. 1. Schaefer Ch, editor. Drugs during pregnancy and lactation. Handbook of prescription drugs and comparative risk assessment 2001; 1st ed.: 142-143.
  2. 2. Torres-Calleja J et al. Effect of androgenic anabolic steroids on sperm quality and serum hormone levels in adult male bodybuilders. Life Sci 2001; 68: 1769-1774.