Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3077, RELIS Sør

Publisert: 01.11.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Informasjon om dekstrometorfan

Dato for henvendelse: 01.11.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3077, RELIS Sør.

SPØRSMÅL: Lege vil gjerne vite hva dekstrometorfan er og om det kan skaffes.

SVAR: Dekstrometorfan er et middel som brukes i forskjellige hostemidler, blant annet i USA.
Kjemisk sett er det relatert til opiatagonister, ettersom det er en eterforbindelse av d-levorfanol (kodeinanalog). Det skal ikke ha opioidlignende egenskaper utover den hostestillende effekten (1).
Preparater med dekstrometorfan har ikke markedsføringstillatelse i Norge. Det må derfor skaffes på registreringsfritak. Det er en rekke produkter på markedet i USA, og det kan undersøkes med norske grossister om de har noe slikt produkt inne dersom det haster.

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology © 2006 database. Dextrometorphan. Gold Standard Multimedia. www.cp.gsm.com (1. november 2006).