Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 361, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 28.11.1996

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling med høydose C-vitamin

Dato for henvendelse: 28.11.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 361, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En apotekfarmasøyt ønsker dokumentasjon vedrørende bruk av høydose (megadose) C-vitamin. Kan slike doser gi "fortynning av blodet"?
Bakgrunn for spørsmålet er en apotekkunde som bruker, og sier at hun trenger, 20 g natriumaskorbat daglig. Årsak til bruken er ikke kjent for apoteket. Hun bruker i tillegg Iscador, et uregistrert preparat som blant annet inneholder misteltein og som benyttes av kreftpasienter. Kvinnen skal også ha tatt C-vitaminbruken opp med sin lege, som hadde svart at han hadde liten kunnskap/erfaring med dette.

SVAR: Det er blitt hevdet av behandling med "megadoser" askorbinsyre har en gunstig effekt ved en lang rekke sykdommer, blant annet vanlig forkjølelse, astma, aterosklerose, kreft og psykiatriske tilstander.
Imidlertid ser det ut til at de studiene som ligger til grunn for påstandene ofte har vært studier uten skikkelige kontrollgrupper. I flere tilfeller har det ikke vært mulig å fastslå om den tilsynelatende gunstige effekten skyldtes askorbinsyre eller andre faktorer. Det er derfor behov for ytterligere studier for eventuelt å kunne bekrefte de påståtte effektene, samt for å få kunnskap om virkningsmekanismer (1,2).
I en gjennomgang av ulike studier der behandling med 10 g askorbinsyre daglig er forsøkt hos pasienter med langtkommen kreft (3), sier forfatterne at resultatene fra de velkontrollerte, gode studiene ikke viser at denne dosen C-vitamin gir noen gevinst, og at det ikke finnes konkluderende data som sier at C-vitamin kan forebygge kreft (3).

Mulig risiko for skadelige effekter ved bruk av askorbinsyre i megadosebehandling er utredet av de svenske legemiddelinformasjonssentrene ved flere anledninger (4), og er også omtalt andre steder (2,5,6).
Den vanligste bivirkningen ser ut til å være diaré, som skyldes at en relativt stor andel av dosen ikke absorberes, men forblir i gastrointestinaltraktus siden askorbinsyre absorberes i forholdsvis mindre grad ved store doser enn ved små.
Askorbinsyre metaboliseres til oksalsyre, og den økte utskillelsen av oksalsyre i nyrene kan føre til dannelse av urinstener, spesielt hos personer som er disponert for nyresten.
Blodbivirkninger, som hemolyse hos pasienter med glukose-6-fosfatdihydrogenasemangel, er også beskrevet ved bruk av C-vitamin i høye doser, men vi har ikke funnet opplysninger om at dette kan ha en antikoagulerende effekt i det materialet vi har gjennomgått.

Vi har ikke opplysninger om hva apotekkunden ønsker eller mener å oppnå ved bruk av 20 g askorbinsyre daglig. Generelt finnes lite dokumentasjon i medisinsk litteratur for nyttegevinst av så store doser askorbinsyre, og slik bruk er forbundet med risiko for bivirkninger, spesielt diaré og stendannelse i urinveiene.

Referanser
  1. 1. Reynolds JEF, editor. Martindale. The Extra Pharmacopoeia 1996; 31st ed.: 1388.
  2. 2. Sauberlich HE. Pharmacology of vitamin C. Annu Rev Nutr 1994; 14: 371-91.
  3. 3. Drugdex, Drug Consults. Vitamin C - therapy of cancer. Micromedex database 09/95; vol. 90.
  4. 4. Drugline database 1991-93; sp. nr. 7767, 9177, 10732.
  5. 5. Drugdex, Drug Consults. Ascorbic acid - adverse effects following megadose therapy. Micromedex database 01/86; vol. 90.
  6. 6. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 1992; 12th ed.: 966-8.