Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3955, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.09.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metotreksat, Enbrel og sæd

Dato for henvendelse: 05.09.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3955, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mann med Mb Bectherews født i 62, bruker metotreksat 20 mg/uke samt etanercept (Enbrel) 25 mg sc x 2 /uke. Nylig missed abortion uke 13+5 dager hos partner. Mannen har brukt medisinene i flere mnd før konsepsjon

1) Kan metotreksat gi skade på DNA i spermier? Evt årsak til en fatal misdannelse hos foster her? Eller er det bare toksisk for foster (dvs mors inntak viktigere)?

2) I flg Felleskataolgen bør han unngå metotreksat 3-4 mnd før planlagt neste graviditet. Er dette begrunnet med infertilitetsproblemer eller mulighet for misdannelser for foster?

3) Har etanercept noen innvirkning?

Paret vurderer adopsjon dersom vi fraråder metotreksat.
Fra en lege ved medisinsk genetisk avdeling.

SVAR: Vi har besvart lignende henvendelser om metotreksat (MTX) tidligere, samt om Enbrel (1-4). Dessverre er dokumentasjon rundt denne type spørsmål sparsom. Et hovedinntrykk ved å se igjennom litteraturen er at en toksisk effekt på gonader hos menn gir (reversibel) nedsatt fertilitet.

Spørsmål 1: De fleste cytostatika har et potensiale for skade på DNA i spermier. Det er ikke funnet data som kvantifiserer den økte risiko for fosteret ved bruk av MTX i de doser som normalt brukes i behandling av revmatoid artritt, men risikoen anses etter en totalvurdering å være liten.

Spørsmål 2: En spermatogen syklus er på ca. 74 dager, og det har vært anbefalt at mannlige MTX-pasienter skal ha en tre måneders legemiddelfri periode før befruktning. Dette skyldes mest sannsynlig risiko for reversibel nedsatt fertilitet som man har mest dokumentasjon for.

Spørsmål 3: Kunnskapen om effekter på reproduksjonsevne for biologiske legemidler som antistoffer til TNF-alfa- og IL-1 begrenses av mangel på relevante dyremodeller, og av at legemidlene er relativt nye slik at klinisk erfaring også er mangelfull. Det kan derfor ikke slås fast med sikkerhet om de vil kunne påvirke sædkvalitet og -mengde og føre til reproduksjonsskader. Foreløpig er det imidlertid ikke noe som tyder på det.

Vurdering
Vedlagt dokumentasjon skulle gi et grunnlag for å diskutere alternativer med paret. Mann er 44 år, har en kronisk sykdom, og behandles med lav-dose MTX samt etanercept. Mor eksponeres ikke slik vi oppfatter det, og det ville vært en klart mer begrensende situasjon. En rekke årsaker som er ikke-medikamentelle kan vel forklare missed abortion. Fertilitet er allerede demonstrert hos paret, og det er en rekke tilfeller beskrevet i litteraturen hvor far etter behandling med MTX har fått normale barn.

Referanser