Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4570, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 25.03.2013

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vitamin B12 som tablett eller injeksjon?

Dato for henvendelse: 25.03.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4570, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Er effekten av TrioBe og injeksjoner med vitamin B12 like god?

SVAR: TrioBe tabletter inneholder folsyre (0,8 mg), cyanokobalamin (vitamin B12) (0,5 mg) og pyridoksinhydroklorid (vitamin B6) (3 mg) (1). Det finnes i dag tre preparater med innhold av vitamin B12 til injeksjon. Betolvex inneholder cyanokobalamin 1 mg/ml i en suspensjon som etter intramuskulær injeksjon frigis langsomt til blod- og vevsvæske i løpet av to-tre måneder (2). Vitamin B12 inneholder cyanokobalamin 1 mg/ml i vandig løsning som hovedsakelig frigis i løpet av 24 timer etter intramuskulær injeksjon, men omtrent 15% av dosen blir i kroppen inntil en måned etter injeksjon (3). Vitamin B12 Depot inneholder hydroksykobalamin 1 mg/ml. Hydroksykobalamin er et prodrug av cyanokobalamin, og har lengre virketid (4, 5).

Anbefalt daglig inntak av vitamin B12 er 6-9 mikrogram. De fleste får i seg tilstrekkelig gjennom kosten, men vegetarianere og da særlig veganere kan få for lite. Vitamin B12 tas opp i kroppen via aktivt opptak, og hos de fleste med vitamin B12-mangel er årsaken malabsorbsjon som enten skyldes nedsatt produksjon av intrinsic factor på grunn av sykdom eller ventrikkelreseksjon (6, 7). Normalt har kroppen et lager på 2-5 mg kobalamin. Dette gjør at det kan ta en del tid fra en malabsorbsjon oppstår til symptomer på B12-mangel oppstår (6). Det vil derfor også kreves relativt store doser for å bygge opp et tilstrekkelig lager igjen ved etablert B12-mangel.

Ved mangel på intrinsic factor vil omkring 1% av tilført peroral dose cyanokobalamin fra TrioBe tas opp via passiv diffusjon i tynntarmen (1). Vanligvis anbefales injeksjoner for å behandle vitamin B12-mangel, men det finnes dokumentasjon på at perorale tilskudd på 1-2 mg daglig er like effektivt som injeksjoner (6, 8). Det finnes ikke perorale preparater med så høye doser tilgjengelig i Norge. Dosen tilsvarer to-fire tabletter TrioBe, men det vil også medføre høye doser folsyre og vitamin B6.

For å sikre tilstrekkelig mengde vitamin B12 hos pasienter med etablert mangel bør det gis injeksjoner inntil mangelen er korrigert. Som vedlikehold kan peroral behandling gis (7, 8). I så tilfelle vil trolig innholdet i TrioBe være tilstrekkelig. Som tilskudd av vitamin B12 hos pasienter uten etablert mangel vil bruk av TrioBe tilføre tilstrekkelig mengde. For pasienter som har gjennomgått gastric bypass er det anbefalt tilskudd av vitamin B12, en kilde angir peroralt tilskudd på 0,5-1 mg daglig, slik at TrioBe også kan være aktuelt for denne gruppen. B12-status til denne gruppen bør likevel følges, slik at behandling med injeksjoner kan startes ved tegn på mangel. Samme kilde anbefaler også tilskudd av 0,4 mg folsyre som vil dekkes av en tablett TrioBe (9).

KONKLUSJON
Ved malabsorbsjon av vitamin B12 vil opptaket fra tabletter være dårlig, men trolig tilstrekkelig til at en tablett TrioBe dekker dagsbehovet for de fleste pasienter. Ved etablert B12-mangel er injeksjoner den sikreste administrasjonsmåten. Peroral behandling kan brukes, men dosebehovet er da så høyt at TrioBe ikke vil være et egnet preparat.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Triobe. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12. mai 2010).
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Betolvex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 14. februar 2013).
 3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vitamin B12. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 30. november 2012).
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vitamin B12 Depot. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 30. november 2012).
 5. 5. Lexi-drugs in Lexicomp. Hydroxocobalamine. http://www.helsebiblioteket.no/ (22. mars 2013).
 6. 6. Norsk elektronisk legehåndbok. Vitamin B12 mangel. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 20. mars 2013).
 7. 7. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T4.1.2.1 Vitamin B12-mangel. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 20. juni 2010).
 8. 8. Schrier S. Diagnosis and treatment of vitamin B12 and folate deficiency. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 30. januar 2013).
 9. 9. Kushner R, Cummings S. Medical management of patients after bariatric surgery. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 5. juli 2012).