Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 7271, RELIS Midt-Norge

Publisert: 01.11.2018

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Vedvarende hodepine etter migrene under svangerskap

Dato for henvendelse: 01.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 7271, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Gravid kvinne med migrene, har hatt hodepine i omtrent tre uker. Det startet som et vanlig migreneanfall, med kontinuerende hodepine etter det. Pasienten har vært stort sett sengeliggende i denne perioden. Hun har tidligere hatt god effekt av kiropraktor, men dette har ikke hatt effekt nå. Blodtrykk: 125/75. Pasienten har manglende effekt av paracetamol (Paracet), paracetamol+kodein (Paralgin Forte) og amitriptylin (Sarotex). Kandesartan (Atacand) er kontraindisert på grunn av graviditeten. Hva kan forsøkes til denne kvinnen?

SVAR: Hodepine har ofte ikke har en åpenbar årsak som kan behandles direkte, og dersom ikke-medikamentelle tiltak ikke hjelper må man vurdere analgetika. Paracetamol anses som førstevalg ved smertebehandling hos gravide. Når dette ikke gir tilstrekkelig smertelindring kan en vurdere om behandling med andre smertestillende er nødvendig.

Enkelte studier, men ikke alle, har vist en mulig økt risiko for spontanabort og misdannelser hos barnet ved bruk av NSAIDs tidlig i graviditeten. Det er da ikke snakk om enkeltinntak over en kort periode. Det er ikke sikre holdepunkter for uheldige effekter ved bruk av NSAIDs i andre trimester, og slik behandling kan forsøkes dersom behovet er vurdert av lege. NSAIDs skal ikke brukes i tredje trimester på grunn av risiko for redusert fostervann med påfølgende føtal nyreskade, riehemming og blødningsfare for mor, samt prematur lukking av ductus arteriosus som kan medføre pulmonal hypertensjon hos den nyfødte (1).

Opioider, inkludert sterke opioider som morfin, kan brukes i andre og tredje trimester ved behov for akutt smertelindring. Langvarig bruk og/eller høye doser bør unngås på grunn av risiko for respirasjonsdepresjon og abstinens hos barnet etter fødselen. Det er i svært liten grad undersøkt om langvarig bruk av opioidanalgetika kan gi senvirkninger hos barnet (1, 2).

Bruk av antidepressiva under svangerskapet, inkludert amitriptylin, kan øke risikoen for neonatale adaptasjonsproblemer. Å redusere dosen av antidepressiva synes generelt ikke å redusere risikoen. Symptomene er som regel milde og forbigående. Skulle barnet etter fødsel utvikle adaptasjonsproblemer bør det følges opp til symptomene er borte (3).

Flere legemidler som ikke primært er klassifisert som analgetika benyttes også ved noen typer hodepine, der målet ofte er å behandle en mistenkt underliggende årsak. Dersom det er aktuelt å bruke andre, konkrete legemidler enn paracetamol, NSAIDs eller opioider mot pasientens hodepine kan RELIS bistå med vurdering av hvorvidt disse er trygge alternativer til gravide.

Referanser