Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2844, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.04.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Prevensjon til kvinner i 35-årsalder som røyker

Dato for henvendelse: 30.04.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2844, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege har to kvinnelige pasienter som begge er rundt 35 år gamle, røyker og har behov for prevensjon. En av dem har i tillegg hypertensjon som hun behandles medikamentelt for. Hvilke prevensjonsmidler kan de bruke?

SVAR: Kombinasjonspreparater
RELIS har senest for et halvt år siden utredet lignende spørsmål og konkludert med at kvinner over 35 år ikke skal bruke p-piller (kombinasjonspreparater med østrogen og gestagen) dersom de røyker. Hos disse kvinnene regnes risikoen for blodpropp større enn fordelene ved bruk (1). Denne vurderingen samsvarer med rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som vurderer helserisikoen ved bruk av kombinasjonspreparater som enten uakseptabel eller høyere enn nytteverdien, avhengig av om kvinnen røyker over eller under 15 sigaretter daglig (2).

Kombinasjonspreparater med østrogen og gestagen, slik som p-piller, p-ring eller p-plaster er også kontraindisert ved hypertensjon (blodtrykk over 150/90) (3) og er av WHO klassifisert i kategori 3. Det vil si at risikoen vanligvis er større enn fordelene ved bruk av prevensjonsmetoden (2).

Egnede prevensjonsmidler
Kvinner som røyker og er over 35 år gamle kan benytte ikke-hormonelle prevensjonsmidler eller rene gestagenpreparater (1,2). Dette inkluderer gestagenpiller, etonegestrel- eller levonorgestrelimplantater og depotinjeksjon med medroksyprogesteron. Slike prevensjonsmidler kan også benyttes ved adekvat kontrollert hypertensjon (2). Ifølge WHO vil fordelen med å bruke depotinjeksjon med medroksyprogesteron generelt overstige risikoen (kategori 2). For de øvrige gestagenholdige prevensjonsmetodene er det ikke oppgitt noen restriksjoner for bruk (kategori 1).

KONKLUSJON
Kvinner som røyker, er over 35 år gamle og eventuelt har adekvat kontrollert hypertensjon kan benytte ikke-hormonelle prevensjonsmidler eller rene gestagenpreparater som antikonsepsjon.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2012; spm.nr. 2361, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. Verdens helseorganisasjon (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use 2009. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44433/1/9789241563888_eng.pdf
  3. 3. Sex og Samfunn. Metodebok 2011. http://www.sexogsamfunn.no/metodebok-ebok/