Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5679, RELIS Sør-Øst

Publisert: 12.06.2015

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Semper-produkt ved spedbarnskolikk

Dato for henvendelse: 12.06.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5679, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Helsesøster som jobber på helsestasjon ønsker nærmere opplysninger om bruk av Semper-produktet "Endelig ro" dråper til bruk ved spedbarnskolikk. Produktet inneholder melkesyrebakterier. Det reklameres for produktet på nett, blant annet av Apotek1.

SVAR: Semper-produkt
”Endelig ro”eller Semper dråper, som ikke er et legemiddel, men regnes som kosttilskudd, inneholder melkesyrebakterien Lacobacillus reuteri DSM 17938 (Protectis(R)) (1,2). Vanlig dosering er fem dråper en gang daglig (3). I en dansk produktomtale på internett anbefales det at bruk av ”Endelig ro” til barn under ett år kun skjer etter avtale med lege eller helsesøster (2).

Det er Mattilsynet og Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) som har det formelle ansvaret for vurdering av denne type produkter. Det er gjort flere vurderinger av bruk av barnematprodukter med innhold av ulike melkesyrebakteriestammer (probiotika) til spedbarn (4-7). Den nyeste vurderingen gjelder tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme til morsmelkerstatning. VKM konkluderer, som i tidligere vurderinger, at dokumentasjon for sikkerheten ved tilskudd av ulike probiotika for alle grupper nyfødte (friske og ikke-friske barn) fra null måneders alder ikke er god nok. Det pekes på at tarmfloraen til spedbarn og små barn ikke er ferdig utviklet, og at man ikke vet hvilke konsekvenser det har dersom barna over lengre tid får tilskudd av probiotika (8,9).
En internasjonal kilde refererer til nyere studier om bruk av probiotika til spedbarn med kolikk, men resultatene er sprikende og gir ikke grunnlag for å anbefale rutinemessig bruk av probiotika i behandlingen av spedbarnskolikk (10).

Oppsummering
Nyfødte og spedbarn som gråter mye og har symptomer som man antar skyldes kolikk bør vurderes av lege for å utelukke alvorlig sykdom. Kolikk hos spedbarn har ingen sikker årsak og det finnes ingen sikker behandling med dokumentert effekt. Ifølge Mattilsynet, Vitenskapskomtiéen for mattrygghet og andre kilder er produkter som inneholder ulike melkesyrebakterier, som f.eks.”Endelig ro” – Semper dråper, ikke tilstrekkelig undersøkt og dokumentert og kan derfor ikke anbefales brukt til barn under ett år.

Det reseptfrie legemidlet Minifom (overflateaktiv silikonpolymer), som har tremåneders kolikk hos spedbarn som godkjent indikasjon, anses ikke tilstrekkelig dokumentert og uten sikker virkning, og kan ifølge Barnelegeforeningen og Helsedirektoratet ikke anbefales til spedbarn med kolikk (11).

Blant praktiske råd til foreldre i slike situasjoner nevner ulike kilder at kumelkfri diett til mor (og barn) kan forsøkes. Mange har opplevd at sukkervann (12 % oppløsning) kan ha en viss effekt, men heller ikke her er dokumentasjonen entydig (12,13). Ammehjelpen bidrar med råd og veiledning til foreldre med "kolikkbarn" og kan kontaktes ved behov (14).

Referanser
 1. 1. Semper dråper. http://www.semperbarnemat.no/produkter/fra-fodselen/semper-draper (Søk: 27. april 2015).
 2. 2. Endelig ro. http://www.netsundhedsplejerske.dk/pm/index.php?id=162 (Publisert 1. februar 2014).
 3. 3. Semper dråber. http://www.semperbornemad.dk/produkter/semper-draaber-biogaia-fra-foedslen-3-aar (Søk: 27. april 2015).
 4. 4. RELIS database 2014; spm.nr. 3599, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
 5. 5. RELIS database 2013; spm.nr. 4591, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
 6. 6. Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM). Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12. http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2303&Content_6498=6187:1694572::0:6566:5:::0:0 (Publisert 14. mai 2010).
 7. 7. Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM). Nytte- risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19. http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2303&Content_6498=6187:1833143::0:6569:2:::0:0 (23. juni 2011).
 8. 8. Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM). Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716. http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2303&Content_6498=6187:2048237::0:6569:1:::0:0 (Publisert 9. oktober 2014).
 9. 9. Mattilsynet. Probiotika til barn under ett år. http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/barnemat/probiotika_til_barn_under_ett_aar.3000# (Sist endret : 16. oktober 2014).
 10. 10. Turner TL, Palamountain S. Infantile colic: Management and outcome. Version 16.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 19. mai 2015).
 11. 11. RELIS database 2015; spm.nr. 5471, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
 12. 12. Kolikk hos spedbarn. In: BMJ Best practice. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 20. august 2014).
 13. 13. Apotekforeningen. Gode råd når spedbarn er urolig og gråter mye. http://www.apotek.no/Default.aspx?ID=6982 (Revidert utgave: august 2010).
 14. 14. Ammehjelpen. Kolikk og råd ved spedbarnsgråt. https://ammehjelpen.no/artikkel/96/Kolikk-og-rad-ved-spedbarnsgrat (Sist oppdatert 14. april 2015).