RELIS Vest

RELIS Vest holder til i 9. etasje i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssykehus.

Jobber du som helsepersonell i helseregion Vest, er det oss du skal kontakte hvis du har legemiddelspørsmål eller bivirkningsmeldinger. Vi kommer gjerne og informerer på din arbeidsplass om hva RELIS er og om bivirkningsarbeidet, for eksempel som del av internundervisning. Andre undervisningsoppdrag kan også avtales.

Fellesbilde

Foto: Studio 1 fotografene

Ansatte RELIS Vest

 • Jan schjøtt

  Jan Schjøtt

  Leder, overlege, dr.med.

  Send e-post

  Tlf: 55977844

  Se mer

  Jan interesserer seg spesielt for å undervise og forske på kvalitet i legemiddelinformasjon. I tillegg til å være leder ved RELIS Vest er han overlege ved Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitet i Bergen.

  Jan har vært med siden oppstarten ved å etablere RELIS Vest i 1994 og har med unntak av noen kortere perioder ledet senteret til i dag. Han er cand. med. fra Universitetet i Oslo i 1988, og tok doktorgraden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 1996. Han har arbeidserfaring fra allmennmedisin, arbeidsmedisin og alderspsykiatri.

  Se CRISTIN for oversikt over Jans publikasjoner.

 • Lillan Mo Andreassen

  Lillan Mo Andreassen

  Master i Farmasi, PhD.

  Send e-post

  Tlf: 55973072

  Se mer

  Lillan har særleg interesse for legemiddelbehandling av eldre og diabetes.

  Lillan har arbeidd i RELIS Vest sidan 2016 og er MScPharm frå Universitetet i Bergen i 2009. I 2019 disputerte ho ved Universitetet i Bergen med avhandlinga Diabetes in care homes – Special emphasis on medicines and blood glucose measurements. Ho har òg arbeidserfaring frå apotek.

  Se CRISTIN for oversikt over Lillan sine publikasjonar.

 • Tina

  Tina Bakkebø

  Cand. pharm.

  Send e-post

  Tlf: 55975361

  Se mer

  Tina interesserer seg spesielt for legemiddelbruk hos gravide og ammende, og har særlig fokus på tjenesten Trygg Mammamedisin. Riktig bruk og valg av hormonell prevensjon er et annet fokusområde. Hun er også involvert i lokal organisering og gjennomføring av KUPP. 

  Tina har jobbet i RELIS Vest siden 2007 og er cand. pharm. fra Universitetet i Oslo i 2006.

  Se CRISTIN for oversikt over Tinas publikasjoner.

 • Jenny 2018

  Jenny Bergman

  Cand. pharm.

  Send e-post

  Tlf: 55973042

  Se mer

  Jenny interesserer seg spesielt for bivirkninger, med alt fra forebygging til rapportering og formidling. Hun har blant annet jobbet mye med bivirkninger hos barn, vært involvert i utvikling av e-læringskurs om bivirkninger og har ansvar for undervisning av studenter og helsepersonell i bivirkningsarbeid. Les mer om dette under Bivirkninger

  Underrapportering av bivirkninger er en stor utfordring og Jenny kan kontaktes for mer informasjon om hvordan overbygge meldebarrierer og få økt læring av og om bivirkninger.  

  Jenny har jobbet i RELIS Vest siden 2004 og er cand. pharm. fra Uppsala Universitet i 1993. Hun har tidligere arbeidserfaring fra sykehusapotek der hun primært jobbet med farmasøytisk rådgivning. 

  Se CRISTIN for oversikt over Jennys publikasjoner.

 • Kristine Heitmann

  Kristine Heitmann

  Master i Farmasi, PhD.

  Send e-post

  Tlf: 55975341

  Se mer

  Kristine interesserer seg spesielt for legemiddelbruk hos gravide og ammende, og har særlig fokus på tjenesten Trygg Mammamedisin. Hun er også fagredaktør i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT).

  Kristine har jobbet i RELIS Vest siden 2016 og er MScPharm fra Universitetet i Bergen i 2009. I 2016 disputerte hun ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Treatment of nausea and vomiting during pregnancy – with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment. Hun har tidligere jobbet en kort periode på apotek. 

  Se CRISTIN for oversikt over Kristines publikasjoner.

 • Jan Anker

  Jan Anker Jahnsen

  Cand. pharm., PhD

  Send e-post

  Tlf: 55977850

  Se mer

  Jan Anker interesserer seg spesielt for farmakologi, med alt fra interaksjoner og virkningsmekanismer til rasjonell farmakoterapi. I tillegg til stillingen ved RELIS Vest, har han en bistilling som førsteamanuensis ved Senter for Farmasi, Universitetet i Bergen, med ansvar for kurs i farmakoterapi.

  Jan Anker har jobbet i RELIS Vest siden 2011. Han er cand. pharm. fra School of Pharmaceutical Sciences ved København Universitet i 2005, hvor han utførte masteroppgaven ved Brown University og Indiana University i USA. I 2015 disputerte han ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Predicted signal peptides, and the role of the N-terminal tail, at the monoamine G-protein coupled receptors 5-HT2c and α2c.  Han har også arbeidserfaring fra apotek.

  Se CRISTIN for oversikt over Jan Ankers publikasjoner.

 • Sofia 2018

  Sofia Frost Widnes

  Cand. pharm., PhD

  Send e-post

  Tlf: 55975346

  Se mer

  Sofia interesserer seg spesielt for legemiddelbruk hos gravide og ammende og var sentral i utviklingen av Trygg Mammamedisin. 

  Sofia har jobbet i RELIS Vest siden 2002 og er cand. pharm. fra Uppsala Universitet i 2000. I 2013 disputerte hun ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Drug information in pregnancy- Attitudes and needs among pregnant women and physicians. Prosjektet hadde utgangspunkt i erfaringer fra RELIS vedrørende dette tema. Hun har tidligere arbeidserfaring fra sykehusapotek der hun primært jobbet med farmasøytisk rådgivning i kommunehelsetjenesten.

  Se CRISTIN for oversikt over Sofias publikasjoner.