RELIS Vest

RELIS Vest holder til i 9. etasje i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssykehus.

Jobber du som helsepersonell i helseregion Vest, er det oss du skal kontakte hvis du har legemiddelspørsmål eller bivirkningsmeldinger. Vi kommer gjerne og informerer på din arbeidsplass om hva RELIS er og om bivirkningsarbeidet, for eksempel som del av internundervisning. Andre undervisningsoppdrag kan også avtales.

RELIS Vest 2018

Foto: Studio 1 fotografene

Ansatte RELIS Vest

 • Petter 20182

  Petter Wiken Dahl

  Leder, master i farmasi

  Send e-post

  Tlf: 55975563

  Se mer

  Petter er utdannet bachelor i kommunikasjon fra University of Redlands, California, USA i 2003, og master i farmasi fra Universitetet i Bergen i 2013, med masteroppgave innen samfunnsfarmasi. Han har tidligere arbeidet som farmasøyt, avdelingsleder og apotekbestyrer i primærapotek. Han har dessuten jobbet med IT-støtte, helsevurdering, og som foreleser i farmakologi ved Universitetet i Bergen.

  Petter begynte som leder i RELIS Vest i 2017.

 • Lillan Mo Andreassen

  Lillan Mo Andreassen

  Master i Farmasi

  Send e-post

  Tlf: 55973072

  Se mer

  Lillan Mo Andreassen er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Bergen i 2009, og begynte i RELIS Vest i 2016. Hun har tidligere arbeidet i primærapotek, og med forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen.

  Hun arbeider for tiden med en doktorgrad om diabetes i sykehjem, med fokus på legemiddelbruk og blodsukkerkontroll.

 • Tina

  Tina Bakkebø

  Cand. pharm.

  Send e-post

  Tlf: 55975361

  Se mer

  Tina er cand. pharm. fra Universitetet i Oslo i 2006. Hun tok masteroppgaven i immunologi ved Bioteknologisenteret i Oslo.

  Tina har jobbet i RELIS siden 2007.

 • Jenny 2018

  Jenny Bergman

  Cand. pharm.

  Send e-post

  Tlf: 55973042

  Se mer

  Jenny er cand. pharm. fra Uppsala Universitet i 1993. Hun har arbeidserfaring fra sykehusapotek der hun primært jobbet med farmasøytisk rådgivning. Fra 2004 har Jenny jobbet i RELIS.

  Jenny jobber for tiden mye med bivirkninger i forbindelse med legemiddelbruk hos barn. Dette gjøres i samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Jenny har også vært involvert i utvikling av e-læringsprogram om bivirkninger og har ansvar for undervisning av studenter og helsepersonell i bivirkningsarbeid. Les mer om disse prosjektene under Bivirkninger.

  Underrapportering av bivirkninger er en stor utfordring og Jenny kan kontaktes for mer informasjon om hvordan overbygge meldebarrierer og få økt læring av og om bivirkninger.

 • Hilde 2018

  Hilde Erdal

  Master i farmasi

  Send e-post

  Tlf: 55973069

  Se mer

  Hilde tok Master i farmasi ved Universitetet i Tromsø våren 2008. Masteroppgaven tok hun ved tidligere Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

  Hilde har arbeidserfaring fra apotek og har jobbet ved RELIS Vest siden 2008. Hilde er for tiden redaktør for RELIS i sosiale medier.

 • Kristine Heitmann

  Kristine Heitmann

  Master i Farmasi, PhD.

  Send e-post

  Tlf: 55975341

  Se mer


  Kristine er MScPharm fra Universitetet i Bergen i 2009. Hun har tidligere jobbet en kort periode på apotek. Fra 2010 til 2015 var hun stipendiat ved Universitetet i Bergen. Hun disputerte i 2016 med avhandlingen Treatment of nausea and vomiting during pregnancy – with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment. Se Cristin for publikasjoner.

  Kristine ble ansatt på Relis Vest våren 2016.

 • Jan Anker

  Jan Anker Jahnsen

  Cand. pharm., PhD

  Send e-post

  Tlf: 55977850

  Se mer

  Jan er cand. pharm. fra School of Pharmaceutical Sciences ved København Universitet i 2005. Han utførte masteroppgaven i nevrofarmakologi ved Brown University og Indiana University i USA.

  Jan har arbeidserfaring fra apotek og har jobbet som rådgiver ved RELIS Vest siden 2011. Han har også en PhD i farmakologi fra Universitetet i Bergen i 2015. Tema for doktorgraden er de G protein-koblede reseptorene serotonin2C og adrenoceptor alfa2C. Se Jan Ankers profil på UiB for mer informasjon og aktuelle publikasjoner.

 • Sofia 2018

  Sofia Frost Widnes

  Cand. pharm., PhD

  Send e-post

  Tlf: 55975346

  Se mer

  Sofia er cand. pharm. fra Uppsala Universitet i 2000. Hun har tidligere jobbet ved sykehusapotek med farmasøytisk rådgivning.

  Sofia har jobbet ved RELIS Vest siden 2002. Hun disputerte for sin PhD i 2013 og temaet for avhandlingen var legemiddelinformasjon til gravide. Prosjektet hadde utgangspunkt i erfaringer fra RELIS vedrørende dette tema. Se Cristin for publikasjoner inkludert i PhD-graden og les mer om avhandlingen her

 • silje-skrede_150x200

  Silje Skrede

  Lege i spesialisering, PhD.

  Send e-post

  Tlf: 55977852