Over 700 kvinner var inkludert i studien. Studien viste at svangerskapskvalme i stor grad påvirket kvinnenes livskvalitet, ulike sider ved dagliglivet og familieplanlegging. Andelen som rapporterte om negative konsekvenser var økende med økende alvorlighetsgrad av kvalmen, men også flere med milde og moderate symptomer rapporterte om negative konsekvenser. Det er oppsiktsvekkende at mer enn en fjerdedel av kvinnene med alvorlig kvalme svarte at de vurderte å avslutte svangerskapet, og tre fjerdedeler vurderte å ikke bli gravid igjen som følge av svangerskapskvalmen.

Studien var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og RELIS, og er publisert i tidsskriftet BMC Pregnancy and Childbirth. Artikkelen kan leses i fulltekst (Open Access) her

Studien har også blitt omtalt av Dagens Medisin